..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...
.. .... .LYCKA! BETRAKTELSE AV GÖTEBORG FRÅN TORNET PÅ HEDEN.... ...GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


43

Rubrik
Göteborg 400 år som internationell fotogrupp

Inledning
Panoramio är ett internationellt fotgrafisamfund på nätet som förser Google Earth och Google Maps med bilder. Nu har Panoramio startat upp med grupper för att även fånga upp bilder som inte kan inordnas i Google. Göteborg 400 år kan bli en grupp och få världens blickar att riktas mot Göteborg redan nu.

Beskrivning
År 2008 fick jag reda på att man kunde ladda upp bilder på Google Earth via Panoramio.
Då var Göteborg en svart fläck på kartan. Bilderna var mycket få och koncentrerade till city.
Jaglade in ca 1500 Göteborgsbilder från alla stadsdelar.

Ett processkonstverk nr 21 startades med titeln.
Göteborgsbilder i Google Earth
med syftet att få Göteborg på kartan och dess medborgare intresserade av sin stad.
Se under sign "arnepe1" på Panoramio Se bilderna!
Tanken var också att dessa bilder skulle komma
Göteborg 400 år till gagn. Hur det skulle ske visste jag inte.

Nu har Panoramio startat upp med grupper för att även fånga upp bilder som inte kan inordnas i Google.
Detta öppnar upp
för intressanta grupper som kan gagna Göteborg 400 år. Målsättningen är ju att Göteborg ska bli världsbäst.

Idén är att såväl starta upp grupper för att få Göteborgarna, experter som lekmän engagerade,
som att skapa grupper som är öppna för hela världen och som får Göteborg att bli central arena för nyskapande under lång tid.

Gruppdiskussionerna kan fördjupas på hemmaplan och leda till ett förverkligande eller till en plats i en speciell foto- samhällsplaneringspaviljong under jubileet.


Ur Panoramios beskrivning av sina grupper är följande hämtat.

Grupper
Panoramio är ett fotografisamfund om bilder av världen. Det finns så mycket mer i världen än foton som valts efter Google Earth och Google Maps acceptanskriterier och därför vill vi ge dig friheten att visa ditt eget perspektiv.

Panoramio Grupper är en plats för diskussioner om ett ämne du kan känna entusiasm över.
Du kan använda Panoramio grupper att organisera en Panomeeting och dela erfarenheter och bilder av mötet med världen. Bara din fantasi kan bestämma vad som kan göras med Panoramio grupper.

Varje grupp består av medlemmar, ett diskussionsavsnitt och en samling med foton. Varje grupp har tillgång till ett lager som tillåter visualisering av bilder på en karta på Panoramio i Google Earth och även på din egen webbplats.

Varje Panoramio användare är en besökare. Detta innebär att bilder och diskussioner är tillgängliga för alla på webben, så att besökare kan titta på bilder, samtalet och medlemmarna i en grupp.

Panoramio användare kan skapa och äga upp till 20 grupper.
Slut citat.

Det är viktigt att få med hela stan. Medborgarkraften har redan en sida för varje stadsdel på sin hemsida med Google Earth karta över stadsdelen. Varje stadsdel bör skapa en Panoramio grupp.

Planer finns att underifrån starta upp processer med syfte att få fram mera konkreta beskrivningar över hur medborgarna vill ha sin stad. Dessa processer kommer att gagnas av Panoramiogrupper.

Bifogade bilder är ur mina Göteborgsbilder som gruppägare valt ut från Google Earth.
Härlanda fängelse, graffiti på Gråberget, Barken Viking, Kristinedal vid Säveån.
Kartbilden som visar Kairo lagd över Göteborg vill jag visa då den refuserades, men nu kommer att kunna godkännas i grupper.

 


FRÅN HÄRLANDA FÄNGELSE


KRISTINEDAL VID SKF OCH SÄVEÅNsa lyckliga medan andra lider?ar


SÄVEÅN


GRAFFITI PÅVATTENRESERVOAREN PÅ GRÅBERGET


KAIRO PÅ GÖTEBORG

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43 ............. Här är du!
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45.
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

. .. ......................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker