..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....

.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


41

Rubrik
Avenyn 2021
+ Science Park Heden

Inledning
En Science Park Heden + ett kulturcluster ger Avenyn och Evenemangsstråket en nödvändig injektion så att Göteborgs gamla stadskärna inte bara
blir ett
"före detta centrum" eller ett musealt område, när Centrala älvstaden blir stans moderna centrum.

Beskrivning
Stadsbyggnadskontoret önskar att Avenyn återfår en prägel av paradgata av god kvalitet.
Fastighetsägare bygger fler bostäder utmed bakgatorna för att få Avenyn livfull.

Det krävs mer för att Avenyn ska återfå sin status och kunna upprätthålla den även efter det att Centrala älvstaden blir regionkärna.
Förslagen om Heden som socialt centrum och Science Park betonar vikten av att tillföra det gamla cityområdet ny kraft.

Ytterligare
kraft tillförs om det planerade kulturclustret vid Näckrosdammen förbinds med Avenyn på ett bra sätt och idéer till Göteborg 400 år med tema Avenyn beaktas.

Redan på 60-talet hade prof Helge Zimdal en önskan att se Konstmuseets valv som portaler till något på andra sidan.
Detta väcker tanken att i museets bottenvåning låta Avenyn som gångstråk löpa genom museet fram till kulturclustret. In till kulturella upplevelser, deltagandelokaler och processkonst där medborgarna kan delta tillsammans med konstnärer. Avenyn fortsätter in i fantasins, kontemplationens, kreativitetens och den fria forskningens värld.

Spårvägen förläggs till Södra vägen. "Stadsfordon" till
Avenyn. Förträdgårdarna återuppstår i form av serveringar, vinterträdgårdar, förrum och grönytor. Trädalléns höjd optimeras för rumslighetens skull. Lätta transparenta skärmtak längs trottoarerna som skydd kan få flanörerna kvar. Fasader anpassas till det nya gaturummet som ska andas nya tider utan att förstöra kulturvärden.
Avenyn ska ha puls och flöden. Den tvärgående biltrafiken koncentreras till ett fåtal ställen. Viktor Rydbergsgatans biltrafik leds ned till Engelbrektsgatan. I höjd med entrén till Trädgårdsföreningen utformas en Portal som annonserar parken som förrum till Science Park Heden.

Förändringen finansieras genom ett Business Improvement District. En lokal organisation låter verksamheterna inom området betala en tilläggsskatt för att skapa förbättringar.

Ur förslag till Göteborg & Co med tema Avenyn som kan inkluderas i förslaget.

Gör staden mer modern
Modernisera Avenyn!
M Astner

Göteborgs La Ramblas
Skapa en öppningsbar kupol i glas/plexi över Avenyn.
Skicka spårvagnar och bussar andra vägar. Lägg en del av kostnaden på Avenyn`s krögare.
R Lewin

Konstmuseet - en tillbyggnad
Uppdatera Götaplatsen!
Mattias

Modernisera Avenyn
Modernisera Avenyn!
Dennis

Ny öppen ENTRÉPORTAL till Trädgårdsföreningen i anslutning till Kungsportsavenyn
Utöver den nuvarande huvudentrén ska en ny lockande öppen entréportal byggas vid Avenyn, mitt emot Stora Teatern. Denna skall få folk att stanna upp...
L Lundin

Rusta upp hela Avenyn
Bygg nytt, något vackert och rusta upp hela Avenyn.
I Ramell

Kungsportsavenyn som gågata och torg
Lägg om Avenyns spårvagnstrafik att gå på Södra vägen.

J Engström

konst-Göteborg
Konstnärer får ställa ut exempelvis längs Avenyn eller i en utställningshall med ett objekt var som har anknytning till Göteborg. Ett utvalt verk auktioneras ut till förmån för något behjärtansvärt.

S Langré00


Läs Heden som social mötesplats

Läs Science Park Heden I!
Läs Science Park Heden II!
AVENYN VID VALAND


GÖTAPLATSEN


AVENYN NR 1 VID ALLÉN

2
TORNSTUDIE SCIENCE PARK HEDEN


SEKTION GENOM GÅNGSTRÅKET TVÄRS HEDEN


 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17
FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41 ............. Här är du!
.
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55

FÖRSLAG 56-65

. ....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker