..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

......

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


40

Rubrik
Science Park Heden II

Inledning
Förslag Science Park Heden inkluderar förslag med tema Heden samt tillför ytterligare text och bilder ur originalförslaget på www.medborgarkraften.com

Beskrivning
Tidigare inlämnat förslag "Heden som central social mötesplats" skapades ursprungligen 2008 som ett processkonstverk.

Idén är att fördjupa förslag Science Park Heden med texter och bilder som inte inrymts i tidigare presentationer samt med berikande material från förslag till Göteborg & Co med tema Heden.
Genom
att anläggningen försänks kan de förslag som vill behålla området som en öppen plats även inkluderas.
Genom förfarandet påvisas att alla idéer analyseras och tillvaratas.


Ny text ur originalet om Tornet

Krafter från ovan
Sol, vind, regn, elektriska urladdningar... och det för oss okända tillförs Tornet
och försörjer innerstan med energi.

Tornet är den centrala enheten i anläggningen.
Ett kraftverk där förnyelsebara energislag, samlas upp och balanseras med anläggningens krafter från plattformarna.

Dess energi distribueras till regionen i form av kompetens, grödor och ren elektricitet.

Tornet är en flexibel volym vars innehåll förändras allteftersom nya krafter och rön tillkommer.
Solenergi från rymden är snart verklighet i Kalifornien.
Speglar fokuserar solljuset till fotoelektriska celler. Elektricitet genereras som omvandlas till elektromagnetiska vågor som överförs till kraftstationer på marken där det återigen omvandlas till elektricitet och matas ut i elnätet.

Grönska, vatten, ljus och scenerier, dvs naturen som del av arkitekturen genomsyrar hela Tornet som är tillgängligt för alla medborgare.

Förslag till Göteborg & Co med tema Heden vars idéer kan inkluderas i förslaget.

Heden
Äventyrsbad och park på Heden.
Britta

Håll Heden öppen
Gör Heden till en park där man kan sporta
, åka skridskor, och spela basket.
Anordna flera mindre arenor, träd, bänkar, caféer. Ta bort parkeringen. Bygg en mindre scen. Gör den handikappanpassad.
M Carlberg

Växthus på Heden
Det är dags att placera Göteborg på miljökartan, och inte bara på eventkartan!
Plantagon är ett nytt koncept för att odla grödor på mindre plats, och i en urban miljö. Varför inte satsa framåt och odla en del av Göteborgs behov av grönskor på plats?

A Nilsson

Heden
Gör Heden till ett "sportcenter" mitt i stan. Bygg bort parkeringar under jord. Bygg några mindre aktivitetshallar, till exempel beachvolleyboll, badminton, boule, mini-golf etc.
Be Svensson

Bort med parkering på Heden
Bort med parkering på Heden
K Nangemo

Bygg ut Heden
Fler planer. Minder parkeringsplatser och mer nöje.
Inget plastgräs. Mycket mer aktiviteter.
Kiril

Heden
Sprid festen över året, använd Heden t.ex på hösten och bygg över den så man kan ha festligheter oavsett väder!
L och G Slåttnes

Mat på Heden
Mat på Heden från restauranger i Göteborg och fri mat den dagen då vi firar 400 år.

Svante

Heden
Behåll Heden som den är det är en oas mitt i stan.

M Rångeby

Miljövänligare Göteborg, Bättre fotbollslag och aktiviteter på Heden
Mattias, Ibrahim & Jonatan

från 200

Läs Heden som social mötesplats
Läs Heden + Trädgårdsföreningen

Läs Science Park Heden I

Bifogade bilder visar några av originalets
tornstudier


2

.
TORNSTUDIE


TORNSTUDIE


TORNSTUDIE


SPEGLINGAR


PLATTFORM PÅ HEDEN FRÅN ÅR 2008


SEKTION GENOM GÅNGSTRÅKET

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40 ............. Här är du!
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55

.

FÖRSLAG 56-65

. .. ....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker