..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.........

.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


39

Rubrik
Science Park Heden I

Inledning
Göteborgs tre Science Parks, Lindholmen, Johanneberg och Sahlgrenska, kompletteras med en fjärde på Heden tillägnad det sociala, folkhälsan, forskning, hälsokonsekvensbeskrivningar och helheten. Förslag "Heden som social mötesplats" inkluderar övriga inlämnade förslag med tema Hälsa.

Beskrivning
Idé:
Inlämnat förslag "Heden som social mötesplats" och
"Heden +Trädgårdsföreningen" utgör första steget i en process.

Nästa steg är att utveckla
Science Park Heden.
Redovisad stomme ska med medborgarnas hjälp utvecklas.
Ur inlämnade förslag har nedan redovisad text bidragit till en sådan. Medborgarna blir delaktiga. Den fria forskningen stimuleras.

I senare etapper avses kompletteringar göras och konsekvensbeskrivningar av olika slag att genomföras.


Ur förslag till Göteborg 400 år med tema Hälsa!

Varmvattenbassäng och hälsocenter
Göteborg är i behov av fler varmvattenbassänger för god vattenvana för barn, rehabilitering och friskvård.

En större anläggning med olika bassängtyper, höjd och temperatur för att bedriva både friskvård och sjukvård gärna centralt placerade behövs. Bassänglift är viktigt och tillgång till små omklädningsrum för blandkönade. Lågt pris med inriktning barnfamiljer, sjuka och äldre. Andra friskvårdaktiviteter bör ingå.
L Fhager Karlsson

En levande stad
Konst ur museerna sätts upp utomhus i stora glasmontrar och på trottoarerna.

Man bör påminnas av att man är något mer än det
vardagliga. Man behöver hjälp till reflektionen. Trivsel är att ha tillgång till sitt psyke.
Låt skulpturerna fördjupas av något tänkvärt skrivet.
Göteborg bör visa sig mer som ett humanistiskt centrum än ett Mecka för konsumtion.
B Liljegren

Fritidsaktiviteter
Sommaren utomhus och vintern inomhus: Yoga, Meditation, Qi-gong, Thai Chi, Dans osv.: För alla åldrar.
A Bocanegra

Trampbåt över älven
En slags båt/ponton som cyklisten kopplar sin cykel till.
Passiv ska kunna följa med.
T Berg

Mer personal till äldreboenden
Äldreboendena i Sverige är sorgligt underbemannade.
Det behövs fler.

Parisa

Subventionerad massage
För alla göteborgare och för bättre hälsa.
S Abbassi

Nytta med nöje
Förbättra miljön i Göteborg och i din kropp.
Utveckla cykelnätet.
A Toreskog

Grönt är skönt
Mer cykelvänlig stad.
Bättre cykelbanor. Ha cykeltävlingar, utdela hjälmar, cykelservicestationer utstationerat i city.
A Eldholm

Gör vintern solig och glad
Tältsolarie på vintern. Musik, sport, film och en månads festival med massor av skoj på vintern.
Anonym

Älvstaden United Track
Vi bygger en plats, en röd utmärkt gummibana (skadeförebyggande) för rörelse som förenar stans delar och gör det enkelt att promenera, jogga eller springa snabbare.
M Kurzwelly
fna staden dvs. Hisingen

En satsning på folkhälsan
En satsning på folkhälsan.
I parker kan man sätta upp motionsredskap som både vuxna och barn kan använda sig av och träna ute.
B Jorat


Göteborg – förebild mot mobbing
Prioritera arbete mot mobbning
K Edfeldt


Livsstilsfrågor – kunskap för alla
Kunskap om livsstilsfrågor ska ingå i all utbildning, anpassad efter respektive nivå, för att alla ska få lika förutsättningar.
K Edfeldt

Utrota ungdomsfylleriet i Göteborg
Om alla vuxna blir överens om att ingen ska dricka innan man är 18, dricker inte ungdomar alkohol.
H Fransso

Läs Heden som social mötesplats
Läs Heden + Trädgårdsföreningen


PLANER


MARKPLAN

 


PLAN 1TR NED


PLAN 2TR NED 2}

.
PLAN 3TR NED

PLAN 4 TR NED VTTENRESERVOAR


PLATTFORM PÅ HEDEN FRÅN ÅR 2008

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39 ............. Här är du!
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41.

FÖRSLAG 42-65

....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker