..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


38

Rubrik
Utnyttjandet av KA4-området i Älvsborg

Inledning
I ett inlämnat förslag föreslås området omvandlas till ett EuroZoo. Nätverket Medborgarkraften i Älvsborg har synpunkter på detta samt idéer om hur området kan utvecklas.

Beskrivning
I ett förslag föreslås KA4-området utnyttjat som ett EuroZoo.
Vårt nätverk har reagerat på förslaget. En sammanställning av reaktionerna redovisas nedan under synpunkter.

Idé:
Under lång tid har det framförts önskemål om att anordna en gång- och cykelled genom området ingående i en led från City utmed Södra Älvstranden via Långedrag, Fiskebäck och Välen till Säröleden. Inför Göteborg 2021 skulle en sådan kunna anläggas.
Inom KA4-området finns ett militärmuseum och i anslutning till detta Oscar II fort. Dessa attraktioner kan ingå i en stadstur med båt under temat Göteborgs militärhistoria. Detta kan genomföras även om nuvarande militära verksamheter inom området består.

Länsstyrelsen har arbetat för att skydda området som en del i det "Tätortsnära grönområdet" utmed södra älvstranden.
När militären en dag lämnar området bör eventuell tillkommande bebyggelse, för att uppfylla Länsstyrelsens önskningar, arrangeras som "hus i park".

Området kan betraktas som ett reservområde för den i princip fullt utbyggda stadsdelen.

Om detta perifert belägna område ska användas för jubileumsevenemang bör det vara av provisorisk art under själva jubileumsåret för att visa upp stadsdelens förtjänster inom stadsutveckling.

Synpunkter från nätverket på förslaget till EuroZoo inom området.

Förslaget till EuroZoo på KA 4 visar en förlegad syn på djur i bur, som jag trodde vi lämnat bakom oss för länge sedan! Usch, instängda djur kan varken idag eller 2021 bli ett publikt dragplåster! Som väl är!

Vackra och bra idéer, men det krävs en ytterst välfylld plånbok, flera miljarder kanske 4, finns den skapar det ju arbetstillfällen, för de vilka inte har doktors hatt. Men behövs satsningen? Var finns publiken? Det finns inga goda eller bra idéer, endast lönsamma.

Fruktansvärt! Stackars djur och förstöra detta vackra område, behåll det som naturområde med ekologiska restauranger, café

KA4 förslaget. Ett fantastiskt förslag fullt värdigt Robert Gustafsson, Johan Reborg i Nile City.

KA4-förslaget måste vara ett skämt. Inget att ta på allvar.

Nog kunde man använda KA4-området bättre. Stackars elefanter om de skulle ströva omkring där idag.

Jag tar mig för pannan! och det säger väl allt!

Varför skall alltid stan säljas ut till utomstående? Så många projekt består av olika sorters event för tillresta, turister etc. Ibland känns det som om hela stan vore ett affärsprojekt - jag gillar inte den aspekten. Stan är i första hand till för dess egna invånare och det är deras behov som gäller främst.

En vansinnig idé. Området bör hellre utnyttjas för utveckling av äldreomsorgen i stadsdelen som nu är undermålig.

Förslaget tycks mer vara inriktat på Göteborg som evenemangsstad än som en hållbar stad. Både medborgarna som djuren kommer i andra hand.

Video från guidad tur på Oscar II fort
http://www.youtube.com/watch?v=-GLG7jy3T-o

Onsdagen den 25 april 2007 anordnade
Västra Frölunda Hembygdsförening
en guidad tur på Västerberget
.
Från 2007 © AP
{2 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38 ............. Här är du!
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41.

FÖRSLAG 42-65

...................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker