..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


34

Rubrik
Ljussättning

Inledning
Göteborg som regioncentrum kommer att innebära ett allt större krav på att fungera som en levande stad under dygnets alla timmar. Detta innebär att ett betydligt större krav på såväl säkerhet som estetiska synpunkter måste ställas på Göteborg nattetid. Ljussättningen får en stor betydelse.


Beskrivning

Stadsmiljön är en av våra viktigaste resurser för hållbar utveckling ur både social och ekonomisk synvinkel. Det är i dessa miljöer som stadslivet pågår, som främjar möten mellan människor. Stadslivet skall främjas bland annat genom en genomtänkt belysningsstrategi.

För jubileumsåret 2021 gäller i än högre grad en genomtänkt belysningsstrategi, vilket innebär att tidigt tänka igenom vilka delar av stan som kommer att beröras av jubileet och vad jubileumsområdet skall innefatta.


Belysningen i städerna handlade förr om att få maximalt med ljus med utgångspunkt från de tekniska förutsättningar som fanns. Stadens karaktär, höjd och färgsättning togs sällan hänsyn till.

En utmaning är nu att visa hur ljuskvalité, estetik, atmosfär, rumslighet, trygghetskänsla i utemiljön och säkerhet kan skapas vid effektiv elanvändning.

Städer förändras när solen går ner. Nya rum och vyer framträder och känslan blir annorlunda; lockande, spännande, romantisk, stämningsfull och attraktiv.

Mörkret är viktigt. Det behövs för vår kontakt med universum, dygnsrytmer, ekologi och fantasi. Därför är det viktigt att vi lär oss uppskatta mörkrets kvaliteter och ljussätter på ett sätt, så att dessa kvaliteter i största möjliga mån bevaras.

Förslaget innebär att Jubileet ska visa hur man med ljus kan få människor att använda sina städer mer.
Hur grundläggande för en attraktiv nattlig stad, det är att värna om natthimmeln, genom att bevara mörka zoner och dess visuella och emotionella kvaliteter, att belysa tak, så att den inte uppfattas som en kuliss och belysa lite av omgivningen för att förankra ett isolerat beläget objekt.
Då arkitektur handlar om rymd, bör även djupet i byggnaden framhävas. Fasader av glas gör dessutom att man utifrån kan njuta av hela den interiöra belysningen, vilket skapar en tredimensionell känsla på platsen. Parkbelysning skall fungera både utifrån och inifrån osv.

Området som skall ägnas särskild omsorg ur ljussättningssynpunkt omfattas av Frihamnen, Heden, Andra Långatan samt ett parkbälte inkluderande Nya allén och Trädgårdsföreningen som löper runt hela Vallgraven, Frihamnen och delar av Lindholmen. Inom området skall ett stort antal nya anläggningar ingå som "Timglaset" The Core",
Nya Götaälvbron, Nya Centralstationen, "Fem Fingrar", Åkareplatsen, "Tornet" m fl. på Heden, ett antal mötesplatser och torg, "hemföringsbåtar" samt alla vattenytor.

De nya anläggningarna finns redovisade som separata förslag här och på www.medborgarkraften.comGRÖNBÄLTET RUNT JUBILEUMSOMRÅDET


CENTRALEN, CENTRALPLATSEN, ÅKARPLATSEN OCH "FEMFINGRAR"


"VÄSTRA GÖTALANDSPORTEN


EN AV PLATTFORMARNA PÅ HEDEN


"VÄSTRA GÖTALANDSPORTEN" MED "LÄPPSTIFTET" I FÖRGRUNDEN


"TIMGLASET"


"FEM FINGRAR" FRÅN CENTRALPLATSEN MED
VÄSTRA GÖTALANDSPORTEN I BAKGRUNDEN


INTERAKTIV MÖTESPLATS


"TORNET" PÅ HEDEN


EXEMPEL FRÅN RIGA


{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34............. Här är du!
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker