..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


33

Rubrik
Den ekologiska dimensionen

Inledning
Den ekologiska dimensionens betydelse är numera väl förankrad. Blickarna riktas nu mot den sociala. Detta får inte innebära att miljöfrågor nu eftersätts och vid jubileet försummas. Förslaget innebär att etablerade miljöorganisationer rankar de viktigaste målen som presenteras under jubileet.


Beskrivning
Rankning av de största miljöhoten varierar i tiden.
EU-Barometer har under våren 2011 intervjuat 26 000
EU-medborgare som rankat de största miljöhoten.

Inom EU rankas miljöolyckor (oljeutsläpp och liknande) högst, sedan kommer vattenföroreningar och luftföroreningar.

Idag är det endast 34 procent, som anser att klimatförändringar tillhör de fem viktigaste miljöproblemen - jämfört med 2007 då 57 procent ansåg det.

Den svenska listan toppas med vattenföroreningar och klimatförändringar för att på tredje plats placera miljöolyckor.

Förslaget
Det är viktigt att hela tiden försöka minimera hoten och att balansera dem med de övriga dimensionerna.
Detta innebär att miljöorganisationerna måste analysera och konsekvensbedömma hoten inför jubileet.

På en aktuell blogg finner man att det finns ett behov av att förtydliga och analysera en hel del för att finna vägar till hållbar utveckling.

Nedan följer några frågor och svar från nätet.
Dessa och många andra inlägg påvisar att allt som kan tyckas ekologiskt tänkt i verkligheten får motsatt effekt.
Att enbart se till det ekologiska perspektivet är inte hållbart
Det fordras en samverkan mellan de olika krafternas företrädare för att förstå helheten.

På en blogg ställs frågan:
Söker inte naturen hela tiden nya jämnvikter och stabiliserar sig själv?

Svar: Planeten är, ett komplext, självreglerande system. Detta innebär att de system som avgör om vi kan stanna kvar i den stabila fasen sedan senaste istiden, beror inte bara på uppvärmning från växthusgaser, utan hur denna energiinjektion interagerar med andra processer på jorden innan ett nytt jämviktsstillstånd inställer sig.

Fråga:Hur mycket vet man om "naturens återställande krafter". Om alla barr och blad blir t ex 10% större på grund av att CO2-halten har ökat från ett gammalt jämviktsläge, vad säger det om naturens förmåga att kompensera sig.

Svar: Forskning visar, att hav och marker absorberar ung hälften av våra utsläpp av CO2. Under de senaste 50 åren, har våra utsläpp ökat från 4 till 9 Gigaton C/år. Naturen har under samma period ökat sin absorption, från ca 2 till 4 Gigaton C/år.

Synpunkt:: Vi måste använda naturen för att ta ut växthusgaser ur atmosfären. Vi har hamnat i en så allvarlig situation att alla spännande, och hållbara, lösningar måste testas.

Fråga: Varför är inte befolkningsfrågan först på agendan när det gäller miljön? Borde vi inte anpassa befolkningsstorleken efter den livsstil vi gillar?

Svar: Befolkningsfrågan är central. Vår forskning idag, fokuserar enbart på vilka processer på jorden vi måste förvalta för att hålla kvar planeten i ett stabilt tillstånd som möjliggör utveckling för världens befolkning. Vi vet att vi står inför 3 nya miljarder människor 2050.

Fråga:När får vi en riktig prissättning på resursanvändning (vatten, energi, mark, ekosystem) som gör att vi kan närma oss någon form av hållbart samhälle?

Svar: Det finns ekonomisk forskning om detta. Problemet är att vi måste ha en ny ekonomisk modell innan vi kan lösa miljöproblemen.


  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33............. Här är du!
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker