..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.... .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


30

Rubrik
Göteborgs framtid

Inledning
Under flera år har det på www.medborgarkraften.com redovisats artiklar och uttalanden om hur framtidens städer inkluderande Göteborg bör gestaltas. Ur alla dessa finns det mycket att begrunda inför jubileet. Förslaget innebär att dessa synpunkter tas med i arbetet inför jubileet.


Beskrivning
Förslaget innebär att tillvarata material, inför jubileet. Sådant som under åren redovisats i samband med stadsförnyelse och bild- och textmaterial som organisationer och privatpersoner har om det gamla Göteborg. Allt som kan vara av intresse att visa och komma till användning i den kulturhistoriska delen i "Timglaset" (Separat förslag) t ex. Varje stadsdel skulle också kunna sammanställa en bok om sin stadsdel, om livet förr och idag för att fånga helheten.

Nedan redovisas de länkar som www.medborfarkraften.com samlat
under Göteborgs framtid som kan vara intressanta.


Hållbar stadsutveckling(miljödep)
Regeringen har på hållbara städer satsat totalt 340 miljoner skr för åren 2009-2010. Resultat?

Göteborg - Möjligheternas stad
Utvecklingen av Heden och området kring Avenyn ... det är nödvändigt att ha ett utvidgat samtal med så många som möjligt av medborgarna.
Vi ska värna om allt det fina vi har ... Det handlar om att utveckla det göteborgska.

Kommunen

Jorden om 2000 år?
Om vi fortsätter med en ökning av befolkningen med 1% per år uppnår vi 170 miljarder redan om ca 400år.
Göteborg har då en befolkning på ca 20 miljoner dvs. den Kairo har idag.

Göteborgsregionens befolkning idag är ca 0,95milj
Göteborgs lokala arbetsmarknad skall år 2020 omfatta närmare 1,5
milj invånare.

historik
...
kompletterande utdrag
hi.
Sierpinski tetrahedronri

krafter
De fyra fundamentala naturkrafterna är Gravitation, Svag Kärnkraft, Stark Kärnkraft och Elektromagnetisk kraft.
Det är en enorm skillnad mellan styrkan hos dessa.
Hur är det med medborgarkraftens styrka?

krafter (Nobellpriset 2008)
Utan symmetribrott hade den materia och antimateria som bildades vid ursmällen förintat varandra. Nu bildades lite fler materiepartiklar än antimateriepartiklar, vilket resulterade i ett universum.

arkitektur
Chalmers modern arkitektur och boende
Temagruppen modern arkitektur & boende vill:...

forskning: Jan Gehl
"Jan Gehl, dansk arkitekt och professor i urban design, Han har initierat gågatan Ströget för att visa sina teorier om människans beteende i det offentliga rummet.


Nedan resterande länkar som också nås från
www.medborgarkraften.com Göteborgs Framtid

social o socialpsykologi
.......
människans hjärna

andlighet

brottslighet

lycka

hälsa

kultur

Ljudlandskap

hållbar stad

hållbar stadsutveckling

new urbanism

sprawl

smart Growth

cittaslow

grön urbanism

cultural planning

bilder av framtidsstaden I
..bilder II
..bilder III
..bilder IV

strukturer.
..lösningen


strategier
..tänka lateralt

ekonomier

ekonomiska frizoner

glokalt

plattformar
..miljöplattform
..ekonomiplattform
..socialplattform
..konstplattform
..kulturplattform
..quinta essentia ..

bid

trafik

tänkvärda citat

reflektioner

gång och cykelstråk

Älvstaden


älvstränderna

information till nätverket

Göteborgs framtid (Galleriarne)

Artiklar

Processkonst

ÖPXX översiktsplanen

Nätverk o Forum. för samh.pl. GBG

K2020

S2020

Skisser

puls/lugn

kulturhuvudstad år 2021

Heden steg 1

Heden steg 2

Heden steg 3 DEL1

Heden steg 3 DEL2

Heden steg 4

Adresslistor
Invandrarorganisationer

{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30............. Här är du!
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker