..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


28

Rubrik
Fem Fingrar

Inledning
Det behövs landmärken i den urbana miljön.
Saknas gör ett, som anger läget för Centralstationen varifrån fem rälsar "Fem Fingrar" nu riktas ut mot regionen.
Förslag; Fem rälsar med hiss mot skyn genom Centralhallens tak formas till ett landmärke med utsiktsplattform. Anläggningen ljussätts.

 


Beskrivning

För Västra Götalandsregionen kommer Västlänken att få stor betydelse med sina fem fingrar ut till regionen.

Den nya Centralstationen med Bangårdsviadukten blir för landtrafiken vad den nya Götaälvbron blir för sjöfarten.
Det vill säga portar till regionen och omvärlden

Båda är viktiga att lätt hitta till och därför är det befogat att gestalta dem som landmärken, som klart redovisar dess läge och funktion.

Förslag
Bangårdsviadukten blir taket på den nya centralstationens huvudhall tillika entrétorg.
För att få in dagsljus i hallen utformas en ljuskollektor som fem fingrar där stommen utgörs av fem rälsar på vilka hissar leder till spirans topp omgivna av en glasfasad. Toppen utgörs av en väntplattform med förnämlig utsikt över det nya Göteborg.

Ljuset genom fasaden reflekteras via speglar ner i hallen samtidigt som det laddar batterier för ljussättning av spiran under dygnets mörka timmar. Symboliskt samlar den även in medborgarkraft från rymden till regionen och leverarar innovationer från regionen till omvärlden.

 {2}
......FRÅN REGIONENS RAPPORT

...
...NATTBILD FRÅN CENTRALSTATIONENSTORGET MOT "FEM FINGRAR" ....MED VÄSTRA GÖTALANDSPORTEN I BAKGRUNDEN

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28............. Här är du!
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

eXTReMe Tracker