..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


27

Rubrik
Livsstilssamhället

Inledning
För att ge en helhetsbild av hela regionens utveckling måste även de så kallade storskaliga bostadsområdenas framtida hållbara utveckling redovisas såväl inom jubileumsområdet som på plats.
Förslaget innebär att områdena med "bestyrarhjälp" utvecklas till livsstilssamhällen i en harmonisk helhet.


Beskrivning

Ursprunglig idé från PK nr 6 1996
Göteborg 400 år kommer huvudsakligen att firas inom jubileumsområdet i centrala Göteborg. Huvudtemat är hållbar utveckling. För att ge en helhetsbild av hela regionens utveckling måste även de så kallade storskaliga bostadsområdenas framtida utveckling redovisas.
I detta förslag är tanken att områdena med hjälp av "bestyrare" skall utvecklas till livsstilssamhällen. I den eftersträvade täta blandstadens "väv" inordnas dessa områdena som unika områden under bestyrning till fungerande delar i helheten utan att i grunden behöva förändras.

Förslag dill genomförande innan2021; Ett storskaligt område förnyas med hjälp av "bestyrare", vars uppgift är att tillse att boendegruppers behov tillfredsställs. Ett lämpligt antal livsstilar utvecklas i samverkan för att kunna erbjuda invånarna ett gott liv. Processarbetet redovisas inom det centrala jubileumsområdet. Bussar går som skyttlar till det utvalda förnyade området.

Förklaring: Många företag har kommit underfund med att ytterligare effektivisering kan uppnås först genom att själv koncentrera sig på kärnverksamheten och överlåta åt dem som har specialkunskapen, att effektivisera stödfunktionerna, så att en effektiv helhet erhålls.
(IFMA dvs. International Facility Management Association har inspirerat.)

Mina tankar var att överföra idéerna på människan.
Istället för att ha fastigheten i centrum skulle människan
stå i centrum.

Verksamheterna = kärnfunktionerna väljer stödfunktioner vilket innebär begränsad sysselsättning.
Livsstilssamhället: Livsstilarna = kärnfunktionerna väljer stödfunktioner vilket ger full sysselsättning.

Monetära system:
Nuvarande system är anpassat för produktionssamhället och dagens värderingar. Livsstilssamhället kommer att kräva sina system anpassade efter sina värderingar.

Samhällsplanering och arkitektur:
Industrialismens krav på likriktning har varit vägledande i samhällsplaneringen och arkitekturen. Många är försöken att med "arkitektur" förändra industrialismens livsmönster. Lika många är misslyckandena. En ny bärande stadsbyggnadsteori kommer först att utvecklas i det att industrialismen övergår i livsstilssamhället.

Ur utredningar:
En analys av förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena, vars slutomdöme var nedslående, resulterade i ett sökande efter en förklaring och lösning som ledde till processkonstverk nr 6.

 

Mer! Livsstilssamhället, värdegemenskap och mångfald.
{UR RAPPORTEN

2}

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27
............. Här är du!
FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker