..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
,,,Västra Götalandsregionen . .


.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


9

Rubrik
Västra Götalandsregionens alla kulturer

Inledning
Göteborgs alla kulturer lämnar bidrag som ger jubileet ett spännande och inkluderande innehåll. Medborgarkraften har med sociala stadsdelsplattformar och listor över kulturernas föreningar startat upp ett embryo till ett sådant kulturellt deltagande i jubileet.


Beskrivning
Befintliga kulturnät och kulturverkstäder i Göteborgs initierar regionens internationella föreningar om önskemålet om alla kulturers medverkan i firandet av Göteborg 400 år.

Genom ett sådant initiativ kommer alla kulturer att få ett ökat intresse för staden Göteborg tillika ett skäl till att dela med sig av sin egen kultur. Göteborgs intentioner att bli en mångkulturell stad kan infrias till jubileet.

Göteborgs kulturnät som drivs av Göteborgs kulturförvaltning i i samarbete med Kulturguiden.tv, som är en del av Västra Götalandsregionen kan spela en viktig roll för spridandet av informationen.

Göteborgs Stads kulturpolitiska strategi ska revideras. För att ge göteborgarna möjlighet att lämna synpunkter eller kommentera Göteborgs kulturliv har kulturförvaltningen öppnat en facebooksida. Denna kan också få stor betydelse
i att få igång kreativiteten.

GÖTEBORGS KULTURKALAS
kan under tiden fram till jubileet fungera som testtillfällen inför jubileet.
Balett och karneval, gatuteater och symfoniorkester, matkultur och jazz, film och karuseller, hiphop och dansband, saga och cirkus, stand up och skulptur, design och poesi, museer och marknad, världsartister och lokala band kan testas.

Nätverkstan är en fristående aktör i kulturlivet som genom sitt oberoende och möjligheter till att själva ta initiativ och starta projekt också är en viktig verksamhet för att få fart på idéerna.

Nätverkstan startades 1996 för att ge kulturutövare i västra Sverige tillgång till ny informationsteknologi. Idag bedrivs utbildning och genomförs projekt. Den kan också erbjuda rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn.

Ta del av den sociala plattformen!

 {2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL
FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9............. Här är du!
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30.
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

eXTReMe Tracker