..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .
34000 ungdomar från 131 länder transporteras på lastbilsflak till festivalens invigning på Moskvas olympiastadion 1957.

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


8

Rubrik
Världskulturfestival

Inledning
Alla länder inbjuds att delta med en kulturgrupp med tema hållbar stadsutveckling. Detta initiativ kommer att skapa internationell uppmärksamhet och innebära nya infallsvinklar för centrums och regionens utveckling samt ett omväxlande kulturutbud under hela jubileumsåret.


BeskrivningAlla länder stads- och regiondelar inbjuds att delta Alla länders stads- och regiondelar inbjuds att delta med en kulturgrupp med tema hållbar stadsutveckling.

Till jubileet förväntas arrangörerna ha fått till stånd ett antal mötesplatser där kulturgrupperna kan bidra till skapandet av en festlig och berikande atmosfär under hela jubileumsåret.

Betydelsen av kulturen för utvecklingen av ett differentierat näringsliv ges stort utrymme. Platser som Frihamnen, Heden, Trädgårdsföreningen, den förlängda Allén, Evenemangsstråket, Näckrosdamen, Liseberg, Götaplatsen, Klippan och stadsdelarnas nya "Mötesplatser" blir under jubileet speciellt intressanta för kulturgrupperna.

Se även förslagen
"Stadsutvecklingsfestival"
"Ostindienfararen Götheborg som symbol..."
"Processkonsten som verktyg i samhällsplaneringen"
"Alléns fortsättning över älven"
"Frihamnen som 'The Core', kärnan"
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL
FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8............... Här är du!
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

eXTReMe Tracker