..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.......

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


5

Rubrik
Minnet metod för kraftbalans

Inledning
I en tidskrift redogjordes nyligen hur minne blir till i vår hjärna. Nya synapser skapas vilket ger nya infallsvinklar.
Sådana nya infallsvinklar krävs för att få kraftbalans och hållbar utveckling och bör tillämpas även i arbetet med att gestalta jubileet.


Beskrivning

En känd fraktal som förekommer ofta i naturen inte minst i det sociala samspelet är "klykan".
Trädets olika delar från rot till bladverk består av klykor. I den av människan skapade marknaden har vi konkurrenskraften där det av två blir en. Inom filosofin har vi tes, antites och syntes.
För hållbar utveckling borde ett sådant synsätt vara en framkomlig väg. Den matematiska fraktalen Sierpinskis triangel bygger på liksidiga trianglar som kan itereras i det oändliga. Denna triangel kan brytas ned i "klykor" dvs. till en organisk fraktal och bilda stomme för kraftballansen.

En åtgärds kostnad kan jämföras utifrån social synvinkel och ekologisk synvinkel.
En social åtgärd kan jämföras utifrån ekologisk konsekvens och dess kostnad.
En ekologisk åtgärd kan ses ur social synvinkel och dess kostnad.

Stomme
Som generell stomme för kraftbalans kan det således vara av värde att utgå ifrån en liksidig triangel.
Konstnären betraktar sin målning genom en spegel för att
finna lösningar. Fåglarna nickar med huvudet för att få bättre uppfattning om omgivningen.

För att få jubileumsbesökarna att tänka i dessa banor kan diverse arrangemang utformas efter denna princip som leder till belöningar av något slag.

Tillämpningar
Inträdesbiljetten till jubileet
Biljetten kan få utgöra en värdehandling som stiger i värde beroende på hur den brukas vid olika "bedömningsstationer" inom jubileumsområdet.

Spel
Dataspel och traditionella spel inom jubileumsområdet i kraftbalansering får besökarna att på ett lustfyllt sätt bli insatta i balanseringen vilket kan få stor betydelse i framtiden.
Läs spelfil från www.medborgarkraften.com
PDF-fil SUDEVGBG1EXEMPEL PÅ KLYKOR I NATUREN...{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5............. Här är du!
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker