..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.

OLSKROKSGAVELN "KRAFTER I BALANS" .. .


.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}4

Rubrik
Tillvaratagande och utveckling
av befintliga budskap

Inledning
Många funderingar om hur 400-årsjubileet kan gestaltas har på olika ställen redovisats utan att ha blivit analyserade. I några har medborgarkraften medverkat. Kan de bidra till det storartade jubileum som förväntas? Utförligare beskrivningar finns på www.medborgarkraften.comBeskrivning
Förslagen har under ca 20 år tillkommit för att främja stans utveckling. Vissa har fått spridning genom offentliga målningar, andra genom att bli diarieförda hos kommunen. Samtliga finns omnämnda eller redovisade på www.medborgarkraften.com

Offentliga målningar
Olskroksgavel ( tillkom i samband med VM i friidrott 1995)
Dess budskap: Hållbar stadsutveckling genom kontinuerligt tillflöde, som bearbetas marknadsförs, förbrukas, och förkastas.

Göteborg energis byggnad vid Rantorget
Färgsättning av fasaden (Delat 2:a pris i tävlingen "sätt färg på Göteborg" inför VM i friidrott.
Fönstersnickerierna färgsattes i varierande toner för att representera och uppmuntra varierande livstilar för ett energirikare samhälle.

Vattentornet i Norra Biskopsgården
Färgsättningen
Färgerna har valts för att få den förut alltför tunga och skrämmande spindelliknande byggnaden att uppfattas som en svävande skimrande vattenspridare till gagn för medborgarnas tillväxt och mognad.

Insänt till kommunen

Processkonstverk nr 1
Ur samrådshandlingen: Experimentet
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen. Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga konstverkets budskap?

Dialog Södra älvstranden
Insänt material till stadsbyggnadskontorets hemsida och utställning på Stadsmuseet.


Älvstaden
Insänt till Stadsmuseets utställning.
Ur förordet:
Med detta processkonstverk vill jag att medborgarna skall få upp ögonen för vilka möjligheter de har att med aktiv medverkan skapa förutsättning för att lyckas med utvecklingen av staden och skapa en plattform från vilken planerarna kan arbeta vidare ifrån.
Läs mer!

Insänt till GT-tävlingen

Materal från www.medborgarkraften.com
insändes till tävlingen. En sammanfattning av detta material finns som pdf.fil på www.medborgarkraften.com under ../frihamnen/sudevtavling.pdf
och som spel ../pdf/SUDEVGBG1.pdf
Läs pdf-format sudevtavling

Spel
MISTRA URBAN FUTURES som skall bli värdsledande i stadsutveckling satsar på bland annat på dataspel .
Läs pdf-format SUDEVGBG1

Från www.medborgarkraften.com
Göteborgs 300-årsjubileum satte Göteborg på kartan och medverkade till att Göteborgs industrier fann nya marknader. Under åren har flera processkonstverk artiklar m m haft Göteborg 400-år i tankarna.
I processkonstverk nr 25 Göteborgs 400-årsjubileum från 2009 ingår förslagen till Göteborg & Co
Allt finns samlade på
(http://arnepe.brinkster.net/Kartorspec/gbg440arstart.htm)

mer!

 


OLSKROKSGAVELN


GÖTEBORG ENERGI


BISKOPSGÅRDENS VATTENTORN


PROCESSKONSTVERK


IDÉVERKSTAD
VISION S ÄLVSTRANDEN


"AKVAN" UR
PROCESSKONSTVERK NR 15


SPEL FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING MED HJÄLP AV KLYKFRAKTALER

PK NR 25 GBG 400 ÅR

{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

FÖRSLAG....
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4............. Här är du!
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65
....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker