..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}3

Rubrik
Alla stads- och regiondelar bidrar med en skulptur

Inledning
En god medborgaranda skapas genom utbildning i dialogplanering. Stads- och regiondelarna aktiveras och tar fram en hållbar mönsteridé och skulptur gestaltande idén. Inom jubileumsområdet uppförs repliker av dessa som en skulpturgrupp symboliserande en samarbetande region med unika delar.


Beskrivning
Det är angeläget att alla medborgare ges möjlighet att delta i förberedelserna för jubileet. Med temat hållbar utveckling kommer denna satsning inte bara att berika jubileet utan också sätta avtryck i respektive stadsdelar för lång tid.

För att detta skall lyckas krävs en god medborgaranda. Sådan kan erhållas genom att alla ges möjlighet till utbildning i dialogplanering och får offentliga mötesplatser.
I Staden Curitiba i Brasilien fick varje stadsdel mötesplatser i form av ett fyrtorn, en upplysnings och utbildnings lokal.
På samma sätt skulle regionens alla delar kunna etablera möteslokaler, arkitektonisk designade med utgångspunkt från regiondelens förutsättningar, för att hålla medborgarna delaktiga i den hållbara samhällutvecklingen.

I ett av de tidiga processkonstverken av AP från år 1994 som bland annat gick ut på att mobilisera de mänskliga resurserna i Angered ställdes frågan. Kan varje stadsdel utvecklas till att bli en unik och livskraftig stadsdel med hjälp av processkonsten?

Frågan ställs igen.
Om varje stads- och regiondel tar fram en mönsteridé för hållbar utveckling och med utgångspunkt från denna idé gestaltar en skulptur med budskapet hållbar utveckling, kommer alla lokalt att bli delaktiga.
Om sedan repliker av varje dels skulpturer uppförs i form av en skulpturgrupp inom det centrala jubileumsområdet kommer respektive dels budskap att spridas till omvärlden.

Genom att tillvarata det unika i varje stads- och regiondel och dess unika förmågor ges goda förutsättningar för regionen att vid varje tidpunkt ha tillgång till de innovationer som behövs för hållbar utveckling.

Forskarna tycks vara överens om att utvecklingen bör ske i form av en process. Framgångarna kommer att bli störst när offentliga och enskilda intressenter samverkar på olika nivåer och med stor bredd. En realistisk hållning handlar mer om en ny teoretisk och praktiskt förankrad "planeringskultur" än om en detaljerad doktrin med färdiga mönster och modeller för hur problem skall lösas. En sådan planeringskultur har ett dialoginriktat förhållningssätt till invånarna. Den pekar ut problem och mål, redovisar värderingar och anvisar praktiskt användbara metoder. Respekt, lyhördhet och känsla för människors egna upplevelser och för olika miljöers egen kultur och tradition ligger i det dialoginriktade förhållningssättet. I detta ligger en uppfordran att mobilisera de mänskliga resurser som finns i den lokala miljön.

En ny kultur kan stimuleras av kunskap men måste också få växa fram underifrån som grund för en långsiktigt hållbar utveckling. Det vi i samverkan måste få fram nu är flexibla och måttfulla strategier efter lokala förutsättningar.

mer!UTSTRÅLNINGAR FRÅN GÖTAPLATSEN


UTSTRÅLNINGAR FRÅN SKEPPSBRON


ÖVERSIKTSPLANENS TRE KRAFTER SVÄVANDE I NUET
MELLAN KULTUREN OCH FRAMTIDSKONSTEN


IMAGINÄR SIERPINSKIPYRAMID ÖVER
BLIVANDE LÅNGEDRAGS VÄRDSHUSKLYKFRAKTALER


OLSKROKSGAVELN "KRAFTER I BALANS"


"INTERAKTON" UPPLYSNINGSSTÄLLE OCH MÖTESPLATS FÖR DEN INTERAKTIVA DIALOGEN


VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN{2}
 

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3............. Här är du!
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

eXTReMe Tracker