..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

......
.


.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


26

Rubrik
Frihamnen som Frihamn

Inledning
Frihamnen disponeras som en frizon där angelägna alternativa lösningar inom alla discipliner tillåts prövas innan de tillämpas generellt, för att därmed undvika katastrofer i den hållbara utvecklingen.


Beskrivning
För hållbar utveckling ställs stora krav på innovationer och lateralt tänkande. För detta erfordras en tillåtande inkluderande atmosfär där fritt tänkande är av största betydelse.

I omvärlden ser vi idag ett stort behov av kompletterande och alternativa system av olika slag som nödvändiga för att undvika allehanda katastrofer.
Frihamnen som en frizon för ett fritt experimenterande kan få en stor betydelse för Göteborg som regionhuvudstad och för Västra Götalandsregionen. Det har också en avgörande betydelse för möjligheterna för Mistra Urban Futures att kunna bli en världsledande organisation för stadsutveckling.

Alternativa valutasystem och The Core för kulturindustrin som tagits upp i andra förslag till jubileet betyder mycket om området blir en "Frihamn" för idéer.

Jubileet skulle kunna bli en språngbräda för idéer om hur Frihamnen bör fungera i framtiden för att på bästa sätt leva upp till epitetet innovativ regionkärna. Jubileumspubliken görs delaktiga.

 


{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26............. Här är du!
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker