..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..........

.... .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


25

Rubrik
Valutasystem

Inledning
Dagens valutasystem fungerar dåligt.
I förändringsprocessen till ett hållbart samhälle gäller en utveckling mot lokala och digitala valutasystem. Många finns redan. Världsbanken anser att världens ledande ekonomier bör införa en modifierad global guldstandard. Jubileet måste visa exempel.Beskrivning
Jubileets huvudtema 2021 skall vara hållbar utveckling. Ekonomin skall vara i balans med ekologin och det sociala. För detta krävs innovationer inom den ekonomiska forskningen. Alltfler övertygas nu om att det krävs kompletterande och lokala valutasystem för hållbarhet.

Förslag
Frihamnen planeras som en frizon för att bland annat pröva alternativa valutasystem. Två valutor en för det materiella värdet "att ha" och en för det immateriella behovet "att leva" kan vara lösningen. (PK1 1994 AP)

Internetklipp ger stöd för tankegångarna.
Det monetära systemets funktion och ägande måste omprövas och förändras.

En grupp menar att staten inte skall vara involverad i skapandet av pengar. Marknaden skall själv bestämma vad som är lämpligast som pengar. För att något skall kunna fungera som pengar måste det först ha ett värde, vara hållbart och kunna flyttas. Guld & Silver har under 1000-tals år varit pengar. En av de främsta företrädarna för denna syn i USA är Ron Paul som lagt fram lagstiftning för att tillåta konkurrerande valutor.

Olika valutasystem kan mycket väl användas i lokala samhällen. Nya valutor kan ge flera fördelar för det lokala näringslivet som lägre miljöpåverkan m.m. Tanken med dessa valutor är att de fungerar som ett komplement till den vanliga valutan.

LETS - Local Exchange Trading System - experimenteras det med runt omkring i världen. Man kan få en räntefri lokal kredit. En förening kan tex. sätta upp en valuta men även inom ett företag kan man använda lokala valutor istället för intern fakturering.

På sikt kommer vi kanske att överge valutor som Euro och Dollar. Ett projekt är digitala valutor som Bitcoin som lanserades 2009. Bitcoin har snabbt blivit en valuta som man kan köpa verkliga produkter för.

Det finns mängder av andra e-valutor som kan slå igenom som e-gold,

Det stora hotet mot att en ny digital valuta skulle bli framgångsrikt är inte tekniskt utan politiskt. I Sverige har vi tex. i stort sett monopol på bankverksamhet.

Valutamarknaden borde regleras, med hjälp av guld, i ett system som omfattar dollarn, euron, yenen, pundet och den kinesiska yuanen, enligt Världsbankens chef Robert Zoellick, före detta finansminister i USA. Dollarn som resevaluta börjar spela ut sin roll.
Världsbanken anser att världens ledande ekonomier bör överväga att införa en modifierad global guldstandard för att guida växelkursrörelser. Han för fram flera förslag på hur ett nytt valutasystem för världen skulle kunna se ut.

Dollarn kan inte längre vara den enda reservvalutan och det globala monetära systemet behöver omprövas uppgav Christine Lagarde, Frankrikes finansminister. Monetära problem kommer att stå i centrum för Frankrikes ordförandeskap vid G20-mötet, sade hon.

Det är inte en oväntad vändning som valutadebatten nu har tagit. Den amerikanska framtiden ser allt blekare ut när det inte längre är fråga om utan när dollarn kommer att upphöra att vara världens reservvaluta.

Läs mer på www.medborgarkraften.com
under PK1 om valutan Leva från år 1994


 {2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25............. Här är du!
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker