..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

......
....
Den tredimensdionella fastighetsindelningen innebär att ....Evenemangsstråkets förlängning fram till älven kan såväl ....vara ett "grönt stråk" som ett intensivt affärsstråk enligt ....nedan.
.... .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


24

Rubrik
Evenemangsstråkets förlängning ner till älven

Inledning
Ett skissförslaget från år 2003 för Gullbergsvass utnyttjar 3D fastighetsindelning och drar Evenemangsstråket genom området ner till älven. Härigenom inkluderas delar som Korsvägen och Götaplatsen i det nya centrala "ströget". Delar av dessa tankegångar skulle kunna förverkligas till jubileet.


Beskrivning
Det centrala området söder om Vallgraven omfattande Avenyn, Heden Götaplatsen, Korsvägen, Liseberg och Evenemangsstråket riskerar att hamna utanför det framtida Centrala älvstaden dit alla begivenheter koncentreras.


För att undvika en sådan utveckling är det viktigt att studera och sammanbinda stråk så att utsatta delar vitaliseras.

Det nuvarande spårområdet inom Gullbergsvass kommer att förändras och till vissa delar omdirigeras i samband med Västlänkens utbyggnad. Detta ger förutsättningar för en förlängning av Evenemangsstråket genom Gullbergsvass ned till älven.


Som framhålls i skissen från 2003 kan tredimensionell fastighetsindelning innebära att Evenemangsstråkets förlängning genom Gullbergsvass kan utformas såväl som ett
grönt stråk som ett intensivt affärsstråk.

Även om denna förlängning inte hinner genomföras till jubileet är det viktigt att med ett provisorium genomföra en förlängning av Evenemangsstråket ned till älven för att få ett fungerande sammanhållet jubileumsområde inkluderande såväl gamla som nya anläggningar.

Ett sådant provisorium skulle också kunna ge svar på vad en sådan förlängning skulle innebära för Korsvägen, Avenyn och Götaplatsen.


 ÖRLÄNGNING AV EVENEMANGSSTRÅKET

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24............. Här är du!
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker