..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

......
--- -Utstrålning från götaplatsen

.....
.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


21

Rubrik
Upplevelsen av en plats

Inledning
Med hjälp av sinnesintryck inkluderande minnen och tankar, bildar man sig en uppfattning av en plats. Vid fysisk planering läggs ofta alltför stor vikt vid den visuella upplevelsen. Det finns analysmetoder som används som redskap för att analysera sinnesupplevelser. Måleriet förmedlar sinnesintryck.


Beskrivning
Syftet med förslaget är att till jubileet 2021 kunna redovisa sinnenas betydelse för upplevelsen av en plats. För detta krävs en utveckling av lämpliga metoder och analysredskap för ändamålet. Dessa skall användas för att planera för alla sinnen.
En eftersökning av befintliga analysmetoder har resulterat i två stycken som kan användas för att analysera sinnesupplevelserna av en plats.

Varje människa är en levande pulserande magnet som sänder och tar emot hela tiden. Var och en kan lätt höja sin energi, utstrålning och kraft!
Vi vet varför och hur utstrålning & attraktion fungerar och uppstår och hur vi själva kan påverka och förändra detta. Varför vi attraherar och omger oss med de människor som
vi gör! Vi vet också hur inställningen till oss själva påverkar våra tankemönster och hur detta direkt påverkar andra människor. Vi kan även telepatiskt påverka och förändra andra människor. Vi kan påverka, förändra och skapa väldigt mycket.

För att få till stånd en hållbar stadsutveckling måste vi planera för alla våra sinnen och ta tillvara alla delar av upplevelsen. Denna styrs bland annat av förmågan att använda sinnena, med vilken hastighet man rör sig, väder- och vindförhållanden och hur sinnesintrycken tolkas av
varje person.

Det finns vissa upplevelser som är gemensamma för många och det är dessa som man måste koncentrera sig på i den fysiska planeringen.

Genom att använda sig av sinnesupplevelser inom fysisk planering kan man skapa vackra, spännande, tydliga och lättorienterade offentliga rum med en rikare upplevelse och bättre tillgänglighet för alla.

Gåtur och Seriell upplevelseanalys är analysmetoder som utvecklats i ett examensarbete i Sverige efter studier av Gordon Cullens Serial Vision. Dessa används för att analysera den visuella upplevelsen av staden och hur den förändras när man förflyttar sig längs ett stråk.

Genom att planerare inser att upplevelsen skapas genom intryck från många sinnen kan sinnesanalysen bli en given del i all fysisk planering.

År 2021 kommer fortfarande stora centrala utbyggnadsområden i Göteborg att befinnas på planeringsstadiet.
Det finns fortfarande möjligheter att ta del av jubileumspublikens synpunkter och att på dem pröva analysmetoder som inriktas på våra sinnen. Därför är det nödvändigt att Virtual reality, modeller och måleri som åskådliggör planidéerna finnas inom jubileumsområdet 2021.
{2}
  55}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21............. Här är du!
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65

.

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker