..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .
OSTINDIENFARAREN GÖTHEBORG

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


2

Rubrik
Ostindienfararen Götheborg som symbol
för import av idéer och innovationer

Inledning

Götheborg, som symbol för import av idéer och nytänkande, får sin sluthamn vid Klippan. Där behandlas idéerna av kulturverkstäder och sänds med hemföringsbåtar till City.
På Heden balanseras de av inkubatorer och medborgare.
I Frihamnen ingår de sedan i utvecklingen av ett differentierat näringsliv.Beskrivning
Göteborgs 400-års jubileum skall göra ett internationellt avtryck för framtiden. Alla regioninvånare ges möjlighet att aktivt delta i den process som innefattar såväl planeringen och förverkligandet av jubileet, som det framtida utvecklingsarbetet.
Göteborgs historia, aktuella förutsättningar och befintliga förslag från medborgare, medborgarorganisationer samt från Göteborg & Co med flera är utgångspunkten.

För att attrahera alla måste stora krav ställas på struktur, tillgänglighet och originalitet. Innehållet måste vara angeläget för alla och begripligt. En röd tråd skall ledsaga besökaren.

Göteborgs utveckling har i mycket präglats av internationell påverkan.
Ostindienfararna som exempelvis Götheborg har haft stor betydelse för Göteborgs näringsliv och så kan det bli in i framtiden. Det ligger i stadens och näringslivets intresse att skeppet Götheborg får en långsiktig lösning.
Redan under 1300-talet låg vid Klippan Göteborgs första stora djuphamn, försvarad av Gamla Älvsborgs slott. Man kom inte längre med båtarna så länge älven inte var uppmuddrad. Varor och passagerare lastades över i hemförarbåtar och pråmar för vidarebefordran in till stan.

Med hjälp av de senaste forskningsrönen och visualiseringsverktygen finns möjlighet att få besökarna delaktiga i stadsutvecklingsprocessen. I denna har hon själv möjlighet att bidra med idéer för hållbar utveckling, vars konsekvenser kan studeras och utvecklas. Det blir inte enbart en ytlig jubileumsupplevelse utan en interaktiv upplevelse i möten av olika karaktär.
Vid Klippan med Konstnärernas kollektivverkstad, ateljéer och idéverkstäder struktureras idéerna.
På Heden sker kraftbalansering. Där finns lokaler för möten och utställningar. Här möts medborgarna, organisationerna, entreprenörerna, turisterna, innovatörerna och inkubatorerna som handhar kreativiteten och låter idéerna förverkligas i en konkret miljö. Tillgång till professionell rådgivning finns genom processens alla delar. Här finns en blandning av allt som rör hälsa och omvårdnad, hem och skola, kultur o konst samt ekonomi och miljö.

På Bananpirens spets i Frihamnen etableras en symbolbyggnad för frihet och hållbar utveckling utgörande entrén till ett kreativt centrum för uppbyggnad av ett socialt kapital och en hållbar utveckling.
Frihamnen blir Västra Götalandsregionens kärna.
Här sker undervisning inom Globala nyckelområden och utveckling av kulturella och kreativa industrier. Den snabbt växande globala marknaden för unika upplevelser har gjort kreativ industri till en stor och växande sektor. Den digitala tekniken och globala nätverk har gjort den kreativa industrin till en snabbt växande bransch i världen. Dess betydelse för andra industrier och för den totala ekonomin uppmärksammas alltmer.

En ny Götaälvbro blir en dubbelsymbol för förenade älvsidor och port till regionen.

Medborgarnas och jubileumsbesökarnas idéer om hållbar utveckling plus alla de förlustelser som hör ett jubileum till inordnas i ovan redovisade stomme.
KLIPPANS KULTURCENTRUMKONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD VID KLIPPAN


HEDEN OCH TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN
SOM CENTRAL SOCIAL MÖTESPLATS


fFRIHAMNEN MED "TIMGLASET OCH "THE CORE"


RÖDA STEN


Tillägg
Redan under 1300-talet låg här vid Klippan Göteborgs första stora djuphamn, försvarad av Gamla Älvsborgs slott. Man kom helt enkelt inte längre med båtarna så länge älven inte var uppmuddrad. Varor och passagerare lastades över i hemförarbåtar och pråmar för vidarebefordran in till stan. Här fanns tull och mäklare och allt som behövdes. Klippan var på denna tid en värld för sig själv, med varv och verkstäder, handelsbodar och proviantmagasin, värdshus och krogar.


Gavelmålningen från 1995 i Olskroken som inspirationskälla till
Ostindienfararen Götheborgs framtid.

Göteborgs vattenleder (jfr Madeiras levador ) binder samman stan och fungerar som fördelare till dess delar.
Göteborgs utveckling har i mycket präglats av internationell påverkan.
Ostindienfararna som Götheborg har haft stor betydelse för Göteborgs näringsliv och kan så förbli in i framtiden vilket detta förslag kommer att visa.

Göteborg skall utvecklas hållbart. Detta kan ske med Götheborgs hjälp.
Medborgarkrafterna tar vid när Marknadskraften sviktar.

 {2}
  55}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

FÖRSLAG....
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2
.............. Här är du!
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

eXTReMe Tracker