..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.........

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


18

Rubrik
Virtuella framtidsmodeller

Inledning
Virtuell verklighet är en datorgenererad skenvärld i vilken användare upplever sig verka. Det finns kurser om hur de nya tekniska hjälpmedlen kan användas inom samhällsplaneringen för att t ex få kunskap om hur förtätningar av tätorts-bebyggelse påverkar miljön. Sådana bör utnyttjas inför jubileet.


Beskrivning
Virtuell verklighet (engelska: Virtual Reality) är en datorgenererad skenvärld i vilken användare upplever sig vara och agera. Det finns flera tillämpningsområde för
VR-tekniken inom en rad olika forskningsområden till exempel utbildning, träning, sjukvård, design, konstruktion, forskning och spel.

Flera skolor har kurser i VR (Virtual Reality)

Syftet med en kurs på CTH är att ge de studerande kunskap om datorstöd för visualisering med hjälp av 3D och Virtual Reality, kännedom om hur de nya tekniska hjälpmedlen kan användas inom samhällsplaneringen samt ge kunskap om hur exempelvis förtätningar av tätortsbebyggelse påverkar miljön.

Center of Visualization ger ekonomiskt stöd till Visualiseringsprojekt
Ett antal organisationer har i samverkan startat forskningsprogrammet Visualisering med ett totalt programstöd om 85 miljoner kronor under en femårsperiod.
Av dessa avsätts sammanlagt 60 till 65 miljoner kronor till demonstratorprojekt.
Målet är att Sverige ska inta en internationellt ledande position inom området, både vad gäller forskning, utveckling av nya tillämpningar och skapandet av nya affärsmöjligheter för produkter och tjänster.

För Göteborgs del kan virtuella framtidsmodeller vara av stort värde vid bedömningen av hur Göteborg som regioncentrum bör organiseras och verka för att få hela regionen att utvecklas hållbart och hur de enskilda centrala delarna bör disponeras.
Med sådana modeller som hjälpmedel för kraftbalansering kan förverkliganden bli mindre hasardartad.

Förslag
Inom jubileumsområdet för Göteborg 400 år byggs hallar för sådana världar och experiment som kan anlyseras av jubileumsbesökarna.

mer!

.


{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18............. Här är du!
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker