..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...... ...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


17

Rubrik
Spel som verktyg i samhällsplaneringenl

Inledning
Ett virtuell/reellt roligt och utvecklande spel för alla kategorier, utvecklas till ett kraftfullt verktyg för den hållbara stadsutvecklingen innebärande ett nytt tankesätt. Ett spel som kan utvecklas i det oändliga och visa vägar till hållbar utveckling inte bara för Göteborg utan även globalt.


Beskrivning
Bakgrund
Mistra Urban Futures har flera intressanta pågående projekt. Ett av dessa är "Urbana spel. Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling" som tema. Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system.

Förslaget
Allt fler inser att det krävs kraftbalans för hållbar utveckling.
Det hittills mycket begränsade medborgarinflytandet åsyftas nu, såväl internationellt som inom Sverige, att genomsyra hela planeringen.
Förslaget utgör ett experiment där målet är att få alla medborgare delaktiga i utvecklingen.
Ett virtuell/reellt spel SUDEV- GBG skapas (Sustainable Development - Göteborg)


Det finns många aspekter på hållbarhet, miljön, socialt och ekonomiskt. Detta utnyttjas i spelet och gör det så intressant att medborgarna vill delta i den hållbara utvecklingen. Mindre ersättning för deltagandet t ex genom dagens Google adsense och affiliatemarknadsföring och skapandet av egna företag stärker spelets möjligheter att uppnå sina syften. Spelet skall avspegla verkligheten, men ligga lite före. Spelreglerna utvecklas successivt. Spelarna skall lyfta fram det sociala perspektivet på sådant sätt att kraftbalans uppstår.

Det finns ett stort dolt socialt kapital som i ett inspirerande spel kan uppenbaras och i nätverkssamverkan bidra till värdefulla innovationer.

Naturen följer i mycket enkla lagar där upprepningar är vanliga. Trädens klykor tex kommer igen i såväl rot, stam, grenar och blad. Sådana former kallas för fraktaler. Genom att nyttja fraktaler är det möjlighet att skapa relativt enkla spel för alla medborgarkategorier.
I utgångsläget föreslås 6st spelnivåer.

Nybörjare
Spelarna får färdighet i kraftbalansering och vad hållbar utveckling innebär.
Det sporrar till fortsättning på högre nivå.
Varje registrerad spelare skapar ett nätverk av medborgare.

Spelets idé är att nätverk av medborgare skapas som så fort som möjligt skaffar sig en lokal som fylls på ett hållbart sätt. När så skett erbjuds en större lokal där större utnyttjandekrav ställs osv.

NIVÅ 1 För nybörjaren finns ingredienserna i en databas där deras profiler redovisas och därifrån kan de klickas till lokalen dvs de tre rummen som representerar de tre krafterna. Den som först fyllt lokalen rätt vinner.


NIVÅ 2 stigande svårighetsgrad
Nätverksmedlemmarna arbetar nu tillsammans för att välja ingredienser på Internet.

NIVÅ 3 spelare med sikte på förverkliganden.
Antalet krafter har ökat.

NIVÅ 4 elevnivå
När nätverket fått publikens godkännande är det dags att få en virtuell lokal inom pilotområdena och få professionell hjälp för vidare utveckling.

NIVÅ 5 proffsnivå
Det femte stadiets utveckling av nätverken leder till ett realiserande av den virtuella lokalen.
Målet är att få fram tillräckligt med innovativa nätverk för att pilotområdena skall kunna ingå i Göteborgs 400-årsjubileum.

NIVÅ 6 masternivå
Det globala steget tas. Medlemskap i UN HABITAT:s nätverk SUD-NET och URBAN.NET med flera blir aktuellt. Göteborgs goda rykte sprids över världen.


Läs mer under Frihamnen


mer!


 

{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17
............. Här är du!
FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker