..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

. ..........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


16

Rubrik
Fraktaler

Inledning
En fraktal definieras ofta som "ett självlikformigt mönster med struktur i alla skalor". Det finns teorier om att utvecklingen sker med utgångspunkt från enkla regler. Mandelbrotformeln tex. Med datorhjälp kan itereringar göras snabbt. Inom forskningen tillämpas detta. Så bör ske även för jubileet.


Beskrivning
Förslaget
I SVT kunde vi nyligen se hur robotar genom tillämpning av fraktaler kunde utvecklas till att uppföra sig som normala människor i sättet att röra sig.
Vi vet att naturen kan uppvisa otaliga exempel där fraktaler tillämpas.
Inom samhällsplaneringen där nu metoder för hållbar utveckling eftersöks bör fraktaltillämpningar naturligtvis också prövas.

Detta gäller i hög grad Göteborg. Här skall regioncentrat utvecklas. Mistra Urban Futures skall utvecklas till en världsledande organisation i stadsutveckling och Göteborgs 400-årsjubileum skall snart firas. Dessa tre händelser utgör starka skäl till att dra nytta av fraktalstudier för att komma underfund med hur regionen bör utvecklas mot hållbarhet.
För markdispositionen, byggnadsverken och anläggningarna inom jubileumsområdet skulle fraktalteorierna kunna utnyttjas för att i förlängningen komma hela regionen tillgodo.

Historik
Ordet fraktal konstruerades på 1970-talet av den franske matematikern Benoît B. Mandelbrot och kommer av latinets fractus som betyder "bruten" (fraktion) och syftar på att fraktaler ofta har dimensionstal som inte är heltal. En sierpinskitriangel har till exempel dimensionen log3/ log2.

Exempel på fraktaler i naturen
Konturen av ett moln, ett träd, ett löv, en kustlinje.

Fraktalbegreppet
Sedan 1970-talet har fraktalbegreppet i ökande omfattning använts inom olika vetenskaper för att beskriva delar av verkligheten: som turbulens (virvelbildning) och kaos i fysiken och modeller av tillväxt i biologin och kemin.

Inom stadsutvecklingen har Börje Johansson, professor på Internationella Handelshögskolan i Jönköping talat om staden som en fraktal struktur av förtätningar. Fraktalen står för att vi kan titta på staden ur olika vinklar. (Läs förslagen minnet, spel, VG-porten och Timglaset)
En ny urban region växer fram ur tillkomsten av nya förtätningar och intill redan etablerade förtätningar. Varje centras närhet till andra förtätningar avgör lokaliseringens lönsamhet.

Det finns en koppling mellan stadsstorlek och regionstorlek.
Tillväxt återspeglar attraktivitet.
En regions attraktivitet relateras till kärnstaden och dess centrums mångfald. Mångfald skapas enklast där förtätningen är störst.

Kan fraktalanalyser vara till hjälp i utvecklingen för att komma underfund med om detta skulle vara en fördel för medborgarna nu och i framtiden?

Kan en sådan blandning kanske t o m innebära en förhöjd hållbar utveckling, den "sanna" inkluderande regionen? Kan jubileet ge svaret?


 

 

 

{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16............. Här är du!
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
.
..

FÖRSLAG 42 ............. Här är du!

FÖRSLAG 43-65

....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker