..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... ...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


13

Rubrik
Levador

Inledning
För hållbar utveckling krävs fördelare. Levadan får symbolisera dessa. (Portugisiskt ord för bevattningskanal på Madeira som leder vatten från de regniga delarna till de torra delarna av ön). Göteborg har behov av fördelare av olika slag. Göteborg har många vattenvägar som kan utnyttjas som fördelare.


Beskrivning
Motivering:
Centrala älvstaden kommer att bli jubileets huvudarena. Vattnet har stor betydelse för Göteborg. De flesta huvudarenorna kan nås via vattenvägar. Flera av Göteborgs Ikoner har anknytning till vatten.

Begreppet levada kom till användning i Sverige i samband med VM i friidrott i Göteborg.
Gaveln i Olskroken och färgsättningen av Göteborg Energis byggnad var inspirerad av levadan, likaså Biskopsgårdens vattentorn.
Stora delar av Vasastaden kunde räddas p g a inspiration av vattnets fördelande verkan även för byggnader pålade på lera. Levadorna inspirerade till de första processkonstverken där den informella valutan "Leva" fick stor betydelse.

Det finns planer på att en del av de gamla kanalerna i centrum skall få en renässans.

De flesta tycks överens om att Göteborg skall förbli en sjöfartsstad.

Genom att utgå ifrån en fortsatt vänertrafik genom Göteborg
och att se ett rikt båtliv i de inre vattnen blir det angeläget att planera stränderna och vattenvägarna därefter.


Hemföringsbåtar i modern tappning och ett ökat antal fritidsbåtar kommer att minska behovet av bilar i centrala lägen.


Fraktalen klykan kommer igen i vattenfödena.

Levadan kan ses som en symbol för rättvis fördelning till alla. Ett villkor för att få till stånd en hållbar utveckling utan konflikter. Den utgör också en symbol för rent vatten till alla.{2}
LEVADOR


SÄVEÅN


SÄVEÅN

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13............. Här är du!.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker