..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

........
......


.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


12

Rubrik
Alléns fortsättning över älven

Inledning
För att få älvstränderna på ömse sidor att hänga ihop får inte älven betraktas som en barriär utan som en tillgång och naturlig del av stan. Genom att låta Allén fortsätta över älven och omfamna Frihamnen kan innovativa berikande lösningar födas och få medborgarflöden att ta nya vägar.


Beskrivning
Nuvarande Allén fungerar idag huvudsakligen som en grön trafikled för bilar. Gång- och cykelstråken är underordnade.
Den inhägnade Trädgårdsföreningen försvårar längsgående stråk i Allen.

Genom att i centrumplanen planera för ett parkbälte runt hela den kommande stadskärnan med ett fungerande gång- och cykelstråk och intressanta vackra anläggningar kommer detta att bli väl utnyttjat.
I detta ingår Trädgårdsföreningen med Heden , Åkareplatsen, Bangårdsviadukten, Nya Götaälvbron, Frihamnen med
The Core, Timglaset, Lindholmsallén, delar av Gullbergsvass och Södra Älvstranden, Första och Andra långgatorna, Masthuggstorget, Järntorget och Skyttlar över älven

Terminalen för färjetrafiken till skärgården, Älvsnabben och övriga kollektiva båtförbindelser lokaliseras till parkstråkets älvdel vid Västra Götalandsregionensporten, varifrån det är gångavstånd till Centralstationens nya entréhall.


Parkbältet ljussätts och markbehandlas på sådant sätt att det ur säkerhetssynpunkt blir attraktivt under dygnets alla timmar. Stråkets rika innehåll kommer att bli ett omtyckt strög som binder samman det gamla med det nya. Den moderna stadens och regionens offentliga byggnadsverk inkluderas i bältet. VG-porten markerar porten till Västra Götalandsregionen, Tornet på Heden annonserar den sociala dimensionens balansering. "Fem Fingrar" till de fem snabbtågslinjerna som utgår från Centralhallen.
Timglaset symboliserar tiden och hållbar utveckling, The Core den kulturella industrin, badet vid Södra älvstranden lockar, Världens kulturer vid Skeppsbron intresserar, Storan och Trädgårdsföreningen appelerar till kultur och nöjen och Navet samt Kuggen samverkar för näringslivsutveckling.

Läs förslagen:
Trädgårdsföreningen med Heden
Bangårdsviadukten
Västragötalandsporten
Frihamnen "The Core"
Timglaset
Gullbergsvass.....
.............SOCIAL MÖTESPLATS HEDEN

......
........VÄSTRA GÖTALANDSPORTEN

......
.......NYA CENTRALSTATIONEN OCH ÅKAREPLATSEN

.....
.....FFRIHAMNEN "THE CORE"

...
...VÄSTRA GÖTALANDSPORTEN I KVÄLLSBELYSNINGEXEMPEL PÅ LJUSSÄTTNNG AV BROAR INOM ALLÉOMRÅDET

..
...EXEMPEL PÅ MÖTESPLATS

..
..VALLGRAVENS FORNA STRÄCKNING

}
..VÄRLDENS KULTURER VID SKEPPSBRON


VG-PORTEN I NATTBELYSNING MED LÄPPSTIFTET I FÖRGRUNDEN

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12............. Här är du!
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker