..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


11

Rubrik
Bangårdsviadukten

Inledning

Stora krav på samordning av detaljplan för Göta Älvbron och bangårdsviadukten ställs. Nu föreslagna höjder på dessa medför långa ramper med negativ påverkan på omgivningen. Det är viktigt att redan i den planerade designtävlingens program redovisa detta och eftersöka lösningar som detta inför 2021.Beskrivning
Hur Bangårdsviadukten utformas kommer att få stor
betydelse för hela Centrala Älvstaden.
Redovisade förslag hittills tenderar till omfattande fordonsramper på flera ställen för att lösa problemen.
Detta kan undvikas om man utgår ifrån det sociala perspektivet och väljer lösningar som tilltalar medborgarna. Detta kan ske genom att koncentrera alla problem till ett ställe och av dessa problem utföra någon genialt.

Detta innebär att inga ramper skall påverka vare sig Nya Allén eller Åkareplatsen och inte heller den nya älvförbindelsen. Lösningen är följande.

Västlänken har sin sträckning under jord. Den nya centralhallen lokaliseras också under jord.
Från denna imposanta hall nås såväl Västlänken, övriga tåglinjer, bussterminalen, spårvägen och färjeterminalen för skärgårdsbåtarna samt anslutande vänthallar och biljettkontor samt ett utsiktstorn tillika landmärke m. m.

Ett av många efterlängtat landmärke "Fem Fingrar" utformas som fem tågspår med snabbgående hissar syftande på de snabba tåglinjerna ut till regionen.

"Bangårdsviadukten" förläggs som en platta på i princip samma nivå som Åkarplatsen. Befintliga spår vinkelrätt mot terminalen utgår och ersätts av de diagonalt löpande spåren i nordost som via rulltrappor når den nya centralhallen. Eftersom centralen upphör att vara ändstation behövs inte så många spår i framtiden. Utrymme för ett parkeringshus för bland annat poolbilar och cyklar öster om Allén ersätter spåren.
Centralhallens tak blir det nya entrétorget till Centralstationen. En vacker grönskande plats för av och påstigning ingående i det centrala alléstråket kring Centrala Älvstaden. I mitten den höga vackra ljuspelaren "Fem Fingrar" som landmärke och upplysning av entréhallen.
(Se speciellt förslag)

Den nya Drottningporten genom Clarion Hotel kommer genom denna lösning också att mynna i det Centrala alléstråket.

Centralstationen får nu sin huvudentré mot öster.
Terminalen för skärgårdstrafiken, Älvsnabben och andra kollektiva båtlinjer förläggs till Västra Götalandsportens (Nya Götaälvbron) varifrån det leder en övertäckt gång- och cykelled till Centralstationen.

Spårområdet med perrongerna övertäcks med ett lätt ljusgenomsläppligt och designat tak som ljussätts och blir en intressant och vacker upplevelse ingående i det centrala alléstråket.

Eventuellt kan en fortsättning på Vallgraven passera centralen ut till älven. ( Se ritning över en tidig sträckning av Vallgraven.)

Läs även förslagen:
"Alléns fortsättning över älven" ,
"Porten till Västragötalandsregionen"
samt "Fem fingrar"

 

{

2}

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL
FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11
............. Här är du!
FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

eXTReMe Tracker