.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
   
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
............GÖTEBORGS KÄRNA................00

 

 

........
START
 


INNEHÅLL

 

AKTUELLT
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR

Medborgarutrymmen
i symbolen "Timglaset"

Alla nu levande regioninvånare har två utrymmen i "Timglaset".
Ett i det förgångna
och ett i nuet.
Ett tredje väntar i framtiden.

Klicka på bilden för att förstora den och kunna se figurerna!

00000 INTRODUKTION
 

0000 KONSTEN SOM VÄGVISARE

 

000 SAMMAMFATTNING

BAKGRUND
I
Symbol för hållbar utveckling "Timglaset"
Läge
Generellt om frihamnsområdet
Förenklat synsätt
Experiment

00 INNEHÅLL
 
01 BAKGRUND

Om Mistra och deras filosofi
Om Mistra Urban Future i Göteborg
Hållbar utveckling
Definition av begreppet ekologi
Tankeställare

02 ....I...UTGÅNGSPUNKTER

1 Befintliga Processkonstverk (PK)

PK nr 1 Från 1994 Utdrag ur samrådshandlingen
PK nr11 GULLBERGSVASS VISION 2003 03 27 MOTTO: QUINTA ESSENTIA
PK nr 15 2005-04-27 ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG
PK nr 16 Kulturlyft och medborgarkrafter
PK nr 22 Heden I framtiden och kraftsamverkan från 2008
PK nr 23 Göteborgs Framtid från 2008
PK nr 24 Den Goda Staden Heden + Saltholmen - Långedrag från 2009
PK nr 25 från 2009 Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
PK nr 26 från 2010 EXPO 2010 i Shanghai
PK nr 27 från 2010 Gemensam vision för Göteborgs framtid
PK nr 29 från 2011 Spel SUDEV-GBG
PK nr 30 från 2011Tävling SUDEV-GBG
PK nr 31 från 2011 Dialogplanering

03 SYMBOL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Så här skapas triangeln
Fraktal
Symbolen "Timglaset"

Framtiden, nuet och det förflutna
Hållbar utveckling och Uthållig tillväxt
Balanserad kraftsamverkan
Sverige i tiden (Kungens valspråk)
Medborgaren från vaggan till graven
De delaktiga
Regionen som levande organism
Förenklat synsätt

04 KÄRNAN (The Core)

INNEHÅLL
Undervisning
Globala nyckelområden som bör vara centralt innehåll i lärandet
Vi behöver lära oss
Utbildning i hållbar stadsutveckling ESD
Kulturella och Kreativa industrier
Kreativ industri
Mediatek
Utställningar, uppvisningar och medier
Underhållning
Arkiv
Bostäder
Konstruktion
KONTAKT MED REGIONDELARNA
INFÖR JUBILEUMSÅRET 2021

Arkitekturen, den fysiska och sociala miljön

05 PLANER (The Core)

MARKPLAN
PLAN 1
VÅNINGSPLAN
TAKPLAN

nästa!