.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................

..................................... ........... Saltholmen

processtudie
Göteborgs södra skärgård 2007
med utgångspunkt från medborgarkraftens studier, fallstudie av GU och CTH från 2003, inköpet av
snabbfärjor och Saltholmen

Stadsbyggnadskontorets planer
för Saltholmen 2007

SDN Västra Göteborg anteckningar

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse

Färjetrafikbilder från sept 1998 som blivit högaktuella.

Bildspel Saltholmen "besjälad plats"

länkar

medborgarkraften.com