debatt...............forum......
MILJÖFRÅGORTänk globalt - agera lokalt. brukar den miljömed- vetnes motto låta.
Men Chalmers miljöforskare nöjer sig knappast med att vara aktiva på hemmaplan. Inriktningen är snarare att angripa de världsom- spännande miljöproblemen med gränsöverskridande lösningar
.

MILJÖFRÅGOR

Ur GP 2007-06-13
Göteborg skärper krav på miljöbilar
För att få behålla sitt förmånliga p-tillstånd i Göteborg måste den som har en miljöbil i fortsättningen köra på minst 70 procent etanol eller gas.
Detta beslut fäntas kommunstyrelsen fatta nu på förslag av s-mp-v-majoriteten.

_______

Ur Chalmers magasin
Chalmers miljöforskare
Jobbar för global utållighet

Professor Donal Murtaghs forskning är kanske den mest gkobala som föekommer på Chalmers. Eller vad sägs om femton varv runt jordklotet - per dygn.

Så snabbt rusar saatelliten Odin fram i sin bana 60 mil övcer jordytan. Därifrån spanar den ned i atmosfären för att kartlägga kemin och fysiken bakom sådana världsomfattande miljöproblem som uttunningen av ozonlagret och den ökade växthuseffekten...
Tänk globalt - agera lokalt. Så brukar den miljömedvetnes motto låta. Men Chalmers miljöforskare nöjer sig knappast med att vara aktiva på hemmaplan. Inriktningen är snarare att angripa de världsomspännande miljöproblemen med gränsöverskridande lösningar.
__________________

Bäst på att mäta miljöeffekter
Några klick med musen och du får fakta om de miljömässiga konsekvenserna av olika material. Det är visionen för det informationsinstrument som utvcklas i den banbrytande forskning som "indusriell miljöinformatik" gör i samarbete med industrin.

Avdelningen "Industriell informatik", som startade i december 2001, har en ovanlig historia. Det som började med ett examensarbete har blivit en internationell angelägenhet. Idag är avdelningen världsledande inom ett område som väntas växa rejält i framtiden: industriell miljöinformatik.

Livscykelanalys är ett sätt att räkna ut en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela sin livscykel - allt från råmaterialåtgång, energimängd vid tillverkning och utsläpp till återvinning.
_________________________