.........START

På hemsidan under "medborgarkraften" finns en utförligare redovisning om "Medborgarkraftens" bakgrund och organisation hittills.


Under "Stadsdelarna" finns information om hur respektive stadsdel tolkar begreppet.

Se även Medborgarkraften i Älvsborg

Läs SDN-Älvsborgs demokratiprogram som pdf-fil!

  

 

 

.debatt

.
........

MEDBORGARKRAFT?

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG
Läs!

MEDBORGARKRAFTSBEGREPPET
Läs!

VILJEDOKUMENT
Läs!


Definitioner av begreppet!
MEDBORGARKRAFTEN
Läs!

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG
medborgarkraften.com resp. org
Läs!


UTVECKLINGEN AV MEDBORGARKRAFTEN SEDAN DET INFÖRDES I GÖTEBORGS ÖVERSIKTSPLAN (ÖP99)
Utvecklingen!


BEGREPPET MEDBORGARKRAFT OCH VERKSAMHETEN HITTILLS
Medborgarkraft?

VAD AVSES MED BEGREPPET MEDBORGARKRAFT?
Läs!

MEDBORGARKRAFTEN SOM EN MEDBORGARORGANISATION.
Läs!

UR
Regionalpolitisk utvecklingsplan för
Kultur- och Fritidsverksamheten

Läs!

UR
Bakgrund till en folkrörelseguide
Av Tord Björk
Läs!

UR
Injudan tillrådslag
Läs!

UR
ÖP99
Läs!

"Demokrati för det nya seklet"
Läs!

INTRODUKTION
Läs!

www.medborgarkraften.com
och Medborgarkraften i Älvsborg

Läs!

UR
Socialt kapital-något för samhällsplaneringen?
Läs!

Regeringen beslutade 17-01- 2002
om demokratipropositionen.
Läs!

2002 05 06 www.medborgarkraften.com utredning.
Stadsdelsnämndernas demokratiprogram (Källa: Hemsidorna)
Läs!

ÖP99 synpunkter på
MEDBORGARKRAFT, BÄRKRAFT OCH KONKURRENSKRAFT
Läs!

Åter index!