eXTReMe Tracker

 
   

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

HEDEN ARTIKLAR


bakgrund

HEDEN ARTIKLAR

02 september 2011

Ur

Heden framkallar handlingsförlamning

Åke Lundgren 2011-09-02
Ref Arne Person

Grusade planer redan från början

• Hedens - Exercishedens - historia går tillbaka till 1700-talet då området användes som exercisplats för militären och som betesmark för stadsbornas kreatur.

GT avslöjar att arbetet med Hedens framtid helt ligger nere.

Göteborgs Stad har fyra klart uttalade mål med Heden enligt Mats Arnsmar (S), ordförande i Byggnadsnämnden och kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

1. Vi måste ordna med centrala parkeringar.
2. Vi måste bygga bostäder där.
3. Vi måste ta hänsyn till Hedens viktiga funktion som ....öppen yta i stadsbilden.
4. Vi vill knyta samman Avenyn med evenemangsstråket ....via Heden.

11 maj 2006 fick stadsbyggnadskontoret kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram ett program och genomföra programsamråd om Hedens framtida utveckling.
Samrådet genomfördes i december 2008 till februari 2009.

Sammanställningen är ännu inte klar av två skäl.

Dels kom det in oerhört stora mängden synpunkter och förslag under samrådet och dels har de båda ursprungliga handläggarna slutat.
I skrivande stund händer ingenting.

T f planchefen Johan Altenius säger att ny handläggare kommer först nästa år.
Det är en resursfråga, vi prioriterar inte Heden. Den frågan brinner inte.
Jobbet med sammanställningen ska leda fram till detaljplanen, alltså den vision om hur Heden ska se ut i framtiden, ligger i träda.

Sedan samrådet har avslutats har två nya aspekter dykt upp som påverkar - och ytterligare kan försena - det framtida detaljplanearbetet för Heden.
Det är Västlänkens dragning och det är arbetet med ett nytt Scandinavium.

Det ger effekter på trafikapparaten i området, säger Magnus Ståhl, enhetschef på Trafikkontoret.


Det finns ingen anledning att vänta med detaljplaner för bostäder och framtida parkeringslösningar på grund av att vi gör tillfälliga förändringar på Heden, säger Trafiknämndens ordförande, kommunalrådet Owe Nilsson (S). Även kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) är frustrerad över långbänken.

Det bådar inte gått inför 400-årsjubileumet.


Synpunkter!..Nästa