..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
........................START

..........
.........

...... ...........Science Park Heden
........... .............PFörslag till Göteborg 400 år . av Arne Person 2011.

..................Förslag Heden som social mötesplats ,,,,,,,,,,,,Förslag Heden + Trädgårdsföreningen:
..................Förslag Science Park Heden I
..................Förslag Science Park Heden II
.......... ..........Avenyn 2021 +Science Park Heden
..............Lycka + Science Park Heden
..............Barn, ungdon, utsatta och Heden
..............Seniorerna i Science Park Heden
..............Verktygsgata för social utveckling
..............SPA inkluderad i Science Park Heden
..............Människans Hus i Science Park Heden
..............Fredscentrum inom Science Park Heden
..... ..,,. ...:

........... Pdf Hedens framtid... ..........

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker