..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..........

::::::
{1}

.........HEDEN Möjligheternas hed
........... .............Pprocesskonstverk
. av Arne Person 2008
...

............... ..........

 

.NÄTVERK, FORUM, FÖRENINGAR, PROJEKT
VIRTUELLA SPEL, KONSToKULTUR, BLOGGAR
FÖR STADSBYGGNADSFRÅGOR.I REGIONEN

......FÖR .STADSBYGGNADSFRÅGOR.I REGIONEN .. ............ ..........(Vissa av de redovisade är rikstäckande.).

--------------------------------------------------------------------
Medborgarstyrda regionala

Forum för Frivilligt Socialt Arbete
http://www.socialforum.se/se/Startsida/

FÖRENINGEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING
Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en ideell förening för intresserade av planeringssektorn. Vi vill verka genom att främja idéutbyte om samhällsplaneringens mål, metoder och kompetenser.
Medlemmar:
arkitekter, ekonomer, ingenjörer, jurister, kulturgeografer, landskapsarkitekter, miljövetare, planerare, sociologer, statistiker, statsvetare och socionomer. Vi arbetar inom såväl offentlig som privat sektor.

http://www.planering.org/

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna.

- 00.3126 feb 2009 ... Nätverket Boende och välfärd ska utifrån olika perspektiv belysa boendefrågan
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/02/
documentList/documentList20090226_145347740/
documentList20090226 _145347740?ViewMode=0&orgId=1249
0

medborgarkraften.com
Forum för stadsbyggnadsfrågor i Göteborg
Partipolitiskt obunden och ideellt arbetande nätverk öppet för alla.

Balans mellan medborgarkraft-konkurrenskraft-bärkraft eftersträvas.
www.medborgarkraften.com

Nätverket Spårvagnsstäderna
Bildades för att öka kunskapsutbytet.
Här ingår Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Norrköping och Lund m.fl.

Sten Nordin Finansborgarråd (M), Stockholm och
Anders Rubin Kommunalråd (S), Malmö
Nätverk och interimsstyrelse finns sedan 3 juni, föreningen bildas 18 september.
www.dagenssamhalle.se/?articleID=15988

yimbygbg
YimbyGBG är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.
http://gbg.yimby.se/

Medborgarstyrda lokala

Föreningen Bevara Guldheden
http://www.bevaraguldheden.just.nu/

Föreningen Rädda Skansberget
http://hem.passagen.se/raddaskansberget/

Levande Guldheden
http://www.facebook.com/group.php?gid=72449235860
http://levandeguldheden.blogspot.com/2009/03/levande-guldheden.html

Majorna Ekologisk Stadsdel
Projektet Ekologisk stadsdel Majornas nya webbcommunity
http://www.majeko.se/

Medborgarkraften i Älvsborg
Forum för stadsbyggnadsfrågor i Göteborg
Partipolitiskt obundet ideellt arbetande nätverk med hemsida öppet för alla
www.medborgarkraften.com

Egnahemsföreningar

Fiskebäcks Egnahemsförening
Hemsida saknas!

Fjällbo Egnahemsförening
http://www.fjallbo.se/proto/protokoll060406.pdf

Fräntorps Egnahemsförening
http://www.frentorp.com/

Kålltorps Egnahemsförening
http://www.kalltorp.org/

Lundby Egnahemsförening
http://www.lundbyegnahem.se/

Toltorpsdalens Egnahemsförening
http://www.toltorpsdalen.se/

Utby Egnahemsförening
http://www.utbyegnahem.se/

Älvsborgs Egnahemsförening
www.aef.nu

Hembygdsföreningar

Föreningar i Göteborgs Hembygdsförbund
http://www.goteborgshembygdsforbund.se/foreningar.htm

Askims Hembygdsförening
Billdals Lövskogsv. 42, Billdal - 031-91 25 11
www.hembygd.se


Backa Hembygdsförening Hisingen
Majtorpsg. 34, Hisings Backa - 031-58 27 26
http://maps.google.se/maps?


Böttö Hembygdsförening Ek
Seminarieg. 18, Göteborg - 031-711 33 66
http://maps.google.se/maps?

Råda Hembygdsförening
c/o Carl-Eric Flenner Vällkullevägen 25
435 42 Mölnlycke
www.radahbfmolnlycke.se

Västra Frölunda Hembygdsförening
Tofta Nordgård 211
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA
www.vfh.se

Övriga regionala

Center of Visualization Göteborg
Center of Visualization Göteborg is a membership organisation managed by Business Region Göteborg and Chalmers University of Technology. Center of Visualization Göteborg is one of three national Knowledge Arenas within the network VISARD, Visualisation - Arenas for Research and Development.
http://www.center-of-visualization.org/

Chalmers: Arkitektur:
Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige

Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige är en till Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet i Göteborg knuten samarbetsorganisation för ...
http://www.chalmers.se/arch/SV/organisation/centrum-for

EU inom GR
- GR deltar därför i flera regionala, nationella och internationella EU-nätverk som rör utbildning, arbetsmarknad
www.grkom.se/.../euinomgr.4.5f30b95110fd8ec51a800099.html

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN
Framtidenkoncernen ska erbjuda bostäder åt alla typer av bostadskonsumenter.
Ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande upplåtelseform, storlek, standard och läge ska eftersträvas. Olika vägar att ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt att utveckla sin egen välfärd ska sökas.
För att nå de mål som ägare och styrelse har lagt fast har styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden beslutat om ett antal för koncernen viktiga och fleråriga fokusområden för att utveckla hyresrätten som boendeform.
http://www.framtiden.se/sv/Koncernen/Forskning-och-utveckling/

GP
http://www.gp.se

Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, GMV
Vem Gör Vad i Miljö-Sverige - Universitet/Högskola - GMV ... Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum, GMV, är ett nätverk och en samarbetsorganisation mellan forskare och institutioner vid Chalmers och Göteborgs ...
www.miljosverige.se/vgv/showEntry.asp?ID=279
www.chalmers.se/gmv/SV/natverket/natverksmedlemmar

Göteborgs Stad
De vill lyfta fram goda exempel - Göteborgs Stad Jonas Andersson är utbildad samhällsplanerare och har bland annat läst statsvetenskap och gått Europaprogrammet vid Göteborgs universitet. ...
www.goteborg.se/.../04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjU-9AJyMvYwN3jxBDAyNjT0sfdy9PA2dvY_2CbEdFALB0... - Cachad -

Göteborgsregionen
Arbetsuppgifter - Framtidens Ledare - GR Det kan bli aktuellt att starta upp internationella nätverk.
www.gr.to/.../arbetsuppgifter.4.4586cab911bbca70e898000179.html

Hållbar utveckling Väst
Vår nya verksamhet är en sammanslagning av
energikontoret Energiråd Väst och projektet HUT Väst.
Vi driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande och projektledning. Våra målgrupper är i första hand kommunerna i Västra Götaland, men även företag och organisationer. På uppdrag av Energimyndigheten är vi regionalt energikontor. Vi samordnar kommunernas energi- och klimatrådgivare och miljösamordnare.
http://www.hallbarutvecklingvast.se/

IVA
- Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) - ett nätverk
http://www.iva.se/IVA-seminarier/Storstadsregioner-i-tillvaxt--
Goteborg-och-Malmo/

Kulturnät Sverige
Kulturarv/Byggnadsvård
Husvärnet i Göteborg - Förening och nätverk som sysslar med samhällsplanering, arkeologi, kulturlandskap, k-märkning med mera.
www.kultur.nu/Kulturarv/Byggnadsvard/index.asp

Melica:
Samhällsplanering Einar Hansson: Inventering av nätverk, kontakter, projekt kring modernismens bostadsområden i Göteborg. Riksantikvarieämbetets storstadsprojekt 2000. .
www.melica.se/plan.htm

Mitt Postnummer
Mittpostnummer.se (MPN)
utvecklas av ICE House AB och håller på att bli en tjänst som vänder sig till alla de lokala communities som finns i förorter.
mittpostnummer.se/

Nationella Healthy Cities nätverket
Mera information om detta under föreläsning i Göteborg enligt. Dk-modellen ... Hälsosam samhällsplanering. Ökad fysisk aktivitet & goda matvanor
www.healthycities.se/.../Healthy%20Cities%20nationella%20nätverk.pdf

Nätverket 25 aug 2009 ... Nätverket för gemensam välfärd drivs av organisationer och enskilda som ... samhällsplanering
www.gemensamvalfard.se/index.php?option...id.

Nätverk för ungdomskulturforskning
Modern samhällsplanering utifrån ovan nämnda konferens...
http://www.johanfornas.se/Natverk.pdf

Nätverk & organisationer - SWENTEC, Swedish Environmental
... Här hittar du information och kontaktuppgifter till nätverk och ... Business Region Göteborg, BRG, arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. .... och Mälardalens högskola med den regionala samhällsplaneringen. ...
swentec.info/templates/ContactList____2522.aspx?...SV

Samhällsplanering - Gulex.se ARKILAG arkitekter AB
L
itet kundnära företag som jobbar i nätverk med mark .... Forskningsstift Samhällsplanering B... Drottninggatan 5, 41114 GÖTEBORG ...
www.gulex.se/bransjelist/samh%E4llsplanering/1.htm -

Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
koordinator för det nationella nätverket Studier kring ungdomars ... Arbete och arbetsmarknad; urbansociologi - samhällsplanering; metod.

www.sociology.gu.se/institutionen/personal/larareforskare/

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
Ett samlande forum för Göteborgs utveckling:
Ett råd, Forum för stadsbyggnad har inrättats.
Det består av fyra erfarna medarbetare på stadsbyggnadskontoret med uppdrag att leda diskussionen om stadsbyggnadsfrågor. Anders Svensson, Lena Jacobsson, Malin Häggdahl och Mary Halvordsson.
http://www.arkitekt.se/s48934
http://www.goteborg.se/wps/portal/stadsbyggnad

Sveriges Arkitekter
- Akademin för fysisk planering 24 apr 2009

Nätverket är öppet för alla som är intresserade.
Föreningen för Samhällsplanering och Länsarkitektföreningen.
www.arkitekt.se/akademi/planering

Universell Design – i lokal samhällsplanering
- Nordiska högskolan ... Nordiskt nätverk för hälsopromotiv forskning ... studerar praktiskt och teoretiskt tillgänglighet i lokaler, kollektivtrafik, och utomhusmiljöer i Göteborg.
www.nhv.se/customer/.../CoursePage____1841.aspx?...SV

Uppsatser.se:
http://www.uppsatser.se/om/Samh%C3%A4llsplanering/?startrecord=21

PROJEKT

Projektet "Den goda staden"
"Den goda staden" är ett samverkansprojekt mellan Jönköping, Norrköping, Uppsala, Boverket, Banverket, Vägverket och Sveriges kommuner och landsting. ...

http://banportalen.banverket.se/banportalen/templates/bvSubPage.aspx?id=1021&epslanguage=SV

Majorna Ekologisk Stadsdel
Projektet Ekologisk stadsdel Majornas nya webbcommunity
http://www.majeko.se/

TÄVLINGAR
EUROPAN
http://www.europan-europe.com/e10/gb/home/europan.php

VIRTUELLA SPEL

Entropia Universe
First virtual universe with a real cash economy!
http://www.entropiauniverse.com

 

BLOGGAR

Jerker Söderlind
Jerker Söderlinds blogg – om stadsutveckling och samhällsbyggande ...31 dec 1999 av Miriam Tisander - webbmaster
070830. Hållbarhet i praktiken - att kommunicera och förverkliga nya stadsbyggnadsstrategier. Göteborgs stad. Stadsbyggnadskontoret. 070807.
Jerker Söderlinds blogg – om stadsutveckling... - http://jerkersoderlind.blogspot.com/

Planners Review
http://plannersreview.blogspot.com/

Svensson
http://www.zaramis.nu/blog/category/stadsplanering/

Tidskriften Arkitektur
http://tidskriften-arkitektur.blogspot.com/

Urban Dynamic Planning Forum
http://www.udpf.se/

KONST OCH KULTUR

Processkonst
http://medborgarkraften.org/mina hemfortgalleri/processkonstny.htm

-----------------------------------------------------------------

Till sociala plattformen!

Till startsidan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

___________________________________

 

Heden processkonstverk
22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Heden processkonstverk
22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk
22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk
22-23 steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna .......... Här är du!
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

 

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

5}

 

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida ...................... Här är du!
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.