ENTRÉN FRÅN
SÖDRA VÄGEN

 

 

.
ROSARIET

 

.


FRÅN LUSTGÅRDEN 2008


.

.....................


FRÅN LUSTGÅRDEN 2008

 

 

 


MOT VALLGRÅVEN I NORDVÄST

 

 

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

Trädgårdsföreningen är huvudentré till anläggningen.


 

 

 

 

 

DIREKTÖRSVILLAN
Från 1847 av stadsingenjör Lorens Wilhelm Brandenburg.

 

 


LAGERHUSET
Uppfört 1893 efter ritningar av Adrian C Peterson.

 

 


ROSARIET

 

 


VALLGRAVEN MOT NORR

 

 

 

 

 

"Referatet forts." (från början?)

Via Göteborgs vattenleder kommer vi fram till Trädgårdsföreningen, växtriket Plantae, förrummet till Heden, Homo sapiens område.

I parkens växthus kan vi beundra Amazonasnäckrosorna och lära oss att lotusblomman är symbol för hoppet.
Vi får också höra att mycket inom arkitekturen och konsten har sina rötter i växternas strukturer.
Fraktaler är ofta förekommande i naturen.
Fraktal

..

...
.....Amazonas näckrosor i växthuset

 

 

 


SYNAGOGAN I FONDEN

 

 

 

 


DIREKTÖRSVILLAN

 

 

 

 


VATTENFLÖDE
FRÅN OCH TILL TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN

 

 

 

 

 


VALLGRAVEN MOT SÖDER

 

 

 

 

 

 

 

 


VALLGRAVEN MOT
KUNGSPORTSPLATSEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

Vi vandrar vidare förbi restaurangen.


Restaurangbyggnaden


Ett nyanlagt vattendrag via parken till Heden med separerat orenat/rent vatten utgör en intressant ingress till Hedens anläggningar.
Vi blir påminda om vattnets betydelse för liv.


Trädgårdsföreningens kontakt med Heden


Vi följer vattendraget genom tunneln under Stora Allén.

Entrén utgörs av en tunnel under Stora Allén med ett vattenfall i fonden. Vattnet har renats och faller ned till Hedens vattensystem respektive återförs till Vallgraven.


Förbindelsen mellan Trädgårdsföreningen och Heden

Tunneln är en del av den mentala förberedelsen inför de kommande aktiviteterna inom Heden.

Vi befinner oss omgivna av vatten.

Genom vattnet ser vi det respektingivande "Tornet" och "Plattformarna".

För att få en helhetsbild av anläggningen följer vi vattenflödet runt den centrala anläggningen.

Vi lyssnar först på lite historik om Exercisheden. Heden

Nästa!


___________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

.......................

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen................ Här är du!
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!............................Nästa!

© Arne Person.

§w§

 


PALMHUSET
Från 1878 som en kopia av Crystal Palace i London.

 

 

Trädgårdsföreningen avgränsas av
Nya Allén, Vallgraven, Södra vägen samt Ullevigatan.

Historia

Göteborgs Trädgårdsförening bildades år 1842, efter beslut av
Carl XIV Johan.
Den består av den Segerlindska ängen på ca 18 tunnland. Initiativtagaren var kaptenen vid Götha Artilleri-Regemente Henric Elof von Normann.

 

Övriga stiftare var bland andra : överläkaren på Sahlgrenska,
P. C Westring, och kommerserådet
James Dickson.

 

I mars 1843 fick arkitekterna
Victor von Gegerfelt och Heinrich Kaufmann i uppdrag att tillsammans med trädgårdsmästaren Franz Töpel, ta fram ritningar och kostnadsberäkningar för en anläggning på fältet.

 

 

 

Byggnaden för Fröhandeln stod klar i november 1876, även den ritad av Gegerfelt.

Palmhuset uppfördes år 1878.

Parken övertogs år 1975 av Göteborgs kommun.