IDÉ FRÅN
GÖTEBORGS LUSTGÅRDAR

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

TERRASSERNA

Referatet forts. (från början?)

Heden omgärdas av alléer. Innanför denna ligger "Terrasserna" i tre våningsplan.
Därnäst kommer "Vallgraven" och det yttre gångstråket.

 

 

 

 


GAMLA ALLÉN BESTÅR

 

 

.

..TERASSERNA MED DE PERSONLIGA BYGGNADERNA OCH DEN RIKT KONSTSMYCKADE VALLGRAVEN
............................

...

Innovation
"Att introducera något nytt".
Det kan vara en ny idé, en ny metod eller ny utrustning. För att kallas innovation måste idén, metoden eller utrustningen vara radikalt annorlunda.

...

Inkubator
En inkubator är en organisation som stödjer entreprenörer. Vanligen används de för att stödja nystartade företag som jobbar med
en ny innovation. Inkubatorn erbjuder entreprenören färdiga processer och annan service så att de kan fokusera på tveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

"Terrasserna" är verktygen för skapandet av
"Den goda staden".


För kraftbalanseringen fordras nytänkande. Innovationer föds.
Inkubatorer behövs.
För detta fordras lokaler för möten och utställning.

Här kan medborgarna , organisationerna, entreprenörerna, innovatörerna och inkubatorerna mötas och bli informerade och hjälpta.

Inkubatorer tar hand om kreativiten och låter idéerna förverkligas i en konkret miljö. Tillgång till professionell rådgivning finns genom processens alla delar. Här möts entreprenörer i en inspirerande miljö.

Här finns en blandning av allt som rör hälsa och omvårdnad, hem och skola, kultur o konst samt ekonomi och miljö.
En del nöjer sig med en skärm. Andra behöver betydligt större ytor för utställningar och diskussioner samt för att kunna fungera som ett funktionellt redskap i "Plattan" där experiment och övningar äger rum.

Ett gymnasium med denna inriktning finns naturligtvis representerade här likaväl som högskolorna och Universitetet.

Varje stadsdel har också sina lokaler för att påverka och samverka i skapandet.

Inom den yttre ramen är möjligheterna att skapa personliga miljöer stora. Terrasserna har därför blivit omtyckta och intressanta med alla mötesplatser gallerier, serveringar och utmanande nytänkande inom alla områden som har betydelse för det goda livet.

 

 


En av trapporna

 


Näckrosor förekommer flitigt utmed "Vallgraven".
De kämpar sig upp till ytan likt anläggningens "Kraftplattformar" i den stora dammen.
Skillnaden är att kraftplattformarna samverkar så att den riktade kraften når långt upp över ytan. (Tornet)
Anm. Den indiska lotusblommans blad höjer sig på långa skaft över vattenytan.

I "Vallgraven är det fritt fram att bidra med konstnärliga vattenskulpturer, såväl tillfälliga som permanenta.

Flertalet av terrassernas utnyttjare är också verksamma inom de centrala byggnaderna där experiment övningar och strukturering äger rum för att upprätthålla kraftbalansen och framåtskridandet.

Den största ytan upptas utav "Plattan".

Nästa!


____________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
................ Här är du!
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!...............................Nästa!

© Arne Person...................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrasserna nås via hissar och trappor
från den omgivande trädallén.

 

VIDEO!
TRAPPAN

 

 

 

 


Indisk lotus
(Källa o bild BBB)
Dess blad och blommor reser sig upp över vattenytan.

Lotusen är inom buddhismen symbol
för andlig utveckling. Den har rötterna i
dyn, växer uppåt genom grumliga vatten och blommar i solen
och himlens ljus.

Vissa lotusblommor tillhör familjen näckrosväxter.

Lotusblomman ger vishet, kunskap och liv.

Lotusblomman är symbolik för hopp.
Den representerar den ursprungliga renhet
som varje människa
bär i sitt inre och som genom kultivering kan förädlas fram för att
till sist slå ut i full
blom.