..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

..........::::::
....
................HEDEN
.........Möjligheternas hed

........... .............Pprocesskonstverk
. av Arne Person 2008
...

............... .. ..Följ med från början!

 


.................. .. ........... .........STEG 4

...........................

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

Heden processkonstverk 22-23 steg 4


Konsekvensbeskrivningar

Länkar

Konsekvensbeskrivningar allmänt

Miljökonsekvensbeskrivning

Social konsekvensbeskrivning

Ekonomisk konsekvensbeskrivning

Balanserad konsekvensbeskrivning

 

MOTIV

REDAN VID ANALYSEN AV OMBYGGNADERNA AV GÖTEBORGS STORSKALIGA OMRÅDEN PÅ 1990-TALET UPPMÄRKSAMMADES ATT DET SOCIALA PERSPEKTIVET INTE BEAKTADES I TILLRÄCKLIG GRAD.

TROTS ATT ÖVERSIKTSPLANEN FICK EN SOCIAL DIMENSION GENOM MEDBORGARKRAFTSBEGREPPET
HAR LAGSTIFTARNA INTE REAGERAT.
FORTFARANDE HAR DET ENBART LAGSTIFTATS OM
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR TROTS ATT BALANS MELLAN KRAFTERNA SÅ TIDIGT SOM 1980 FRAMFÖRDES I RIODEKLARATIONEN.

SÅVÄL PÅ NÄTET SOM I POLITISKA MOTIONER FRAMFÖRS VIKTIGA SYNPUNKTER VARS KONSEKVENSER INTE INRYMS I DAGENS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR OCH DÄRMED FELBEHANDLAS ELLER AVSLÅS.

AV DENNA ANLEDNING ÄR DET ANGELÄGET ATT UPPMÄRKSAMMA DETTA DELEMMA FÖR VÅRA BESLUTSFATTARE OCH MEDBORGARE SÅ ATT DE INSTRUMENT OCH VERKTYG SOM ERFORDRAS FÖR ATT FÅ HÅLLBAR STADSUTVECKLING KAN KOMMA TILL ANVÄNDNING.

SKRIVELSER

I DET 4:DE STEGET AV PROCESSKONSTVERKET KOMMER DÄRFÖR FÖLJANDE ATT TILLSKRIVAS I DETTA STEG.

KOMMUNEN med KOMPLETTERING
OCH
REGERINGENNästa: illustrationer

_________________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

 

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN


Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Hedenoch Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

.........

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser .................
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!


 

SYNPUNKTER!.................................Nästa!

© Arne Person.