KONSTMUSEET GÖTAPLATSEN


GOTHIA HOTEL

 


VALAND


SÖDRA VÄGEN VID KORSVÄGEN

 


DICKSONSKA PALATSET

 


AVENYN NR 1AVENYN


NÄCKROSDAMMEN


SVENSKA MÄSSAN

EVENEMANGSSTRÅKET


LISEBERG


UNIVERSEUM VID KORSVÄGEN


VÄRLDSKULTURMUSEET
VID KORSVÄGEN


KORSVÄGEN FRÅN UNIVERSEUM

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

SITUATIONSPLAN


Referat forts.
För att få området uthålligt krävdes såväl ett innehållsrikt utbud av verksamheter och en fungerande trafikapparat. 2008 hängde inte områdets delar ihop. Evenemangsområdet runt Skånegatan var isolerat från Avenyn genom Heden och fungerade inte ihop.
Om inget gjorts för att rädda området skulle älvsträndernas utbud av butiker och evenemang att utarma den här delen av stan.
Den publikdragande nya anläggningen på Heden ersätter eller konkurrerar inte ut Avenyn eller Evenemangsstråket. Det ger istället ett nödvändigt tillskott av folkflöden som ger ökad lönsamhet för stråken tillika ett rikare utbud av tjänster för medborgarna.
Ett BID projekt kunde därmed startas upp för genomförandet av första etappen på Heden, vilket möjliggjorde att området snart med hjälp av kraftbalansen själv kunna bidra med BID- medel till stadsdelarna.

(Göteborg blev själv en "Lokal organisation" ).
Nästa steg är att hela regionen blir en BID-organisation)

Ett Business Improvement District (BID) är en lokal organisation i vilket affärsverksamheterna inom ett definierad område väljer att betala en tilläggsskatt för att skapa förbättringar för det allmännas bästa och för driften.

Ett Bid bildades genom att majoriteten av ett områdets fastighetsägare beslutade sig för att gå samman.

FRAMTIDA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
DE CENTRALA SÖDER OM ÄLVEN KRAFTIGT MARKERADE

OBS! EVENEMANGSSTRÅKET HAR FÖRLÄNGTS ÖVER GULLBERGSVASS FRAM TILL ÄLVEN DÄR BRO ALTERNATIVT FÄRJA SKAPAR FÖRBINDELSE MED NORRA ÄLVSTRANDENS GÅNG- OCH CYKELSTRÅK . DETTA LEDER TILL BACKAPLAN OCH FRIHAMNEN FÖR ATT FORTSÄTTA UTMED ÄLVEN FRAM TILL ÄLVSBORGSBRON.

För att få med Näckrosdammen och Liseberg i stråket har en gångbro (som vid jubileet 1923) över Korsvägen förutsatts.

_______________________________________________
Nästa!

_________________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

........o

....

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan................ Här är du!
Göteborgs framtid
adresslistor

För helheten även
Göteborgs framtid

 

SYNPUNKTER!.............................Nästa!

© Arne Person....

 

 

 


HEDEN 2008


HEDEN 2008
KATOLSKA KYRKAN I FONDEN


HEDEN 2008
STEN STUREGATAN I FONDEN

BID
Sedan tidigt 70-tal
har cityområden över hela Nordamerika använt BID som ett hjälpmedel för förnyelse. Detta kraftfulla redskap tillåter en skatt på egendom inom ett definierat område. Intäkten från denna skatt används för att finansiera en rad servicefunktioner inkluderande säkerhet, försvar, handel, ekonomisk utveckling, parkering och andra speciella ändamål.HEDEN 2008
NYA ULLEVI I FONDEN


HEDEN 2008
GÅNG- o CYKELVÄGEN

 

Historia
(Källa: Internet)
BIDs kom till i Toronto, Ontario, Canada i slutet av 1960-talet och har senare dykt upp över hela Canada och USA men även i i New Zealand, South Africa, Jamaica, Serbia, Albania, England och Wales med fler.
Det finns 57 BIDs inom New York City. I Calgary finns nio zoner och tio i Edmonton.

 


HEDEN 2008
STEN STUREGATAN


HEDEN 2008
BILPARKERINGEN VID EXERCISHUSET

Bids har visat sig vara en framgångsrik dynamisk och flexibel lösning av lokala problem.
I Storbritannien startades planeringsarbetet i början av 2000-talet, lagstiftningen blev klar i september 2004 och Bids infördes årsskiftet 2004/05 och har fått ett större inflytande från stat och kommun än i USA.