eXTReMe Tracker

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

 

KRAFTER

Referat forts.
Idén till Tornets gestaltning grundas på det kraftspel som sker runt om oss och som omnämns i översiktsplanen för Göteborg.

FRAMTIDSBILD
JORDEN I EN UNIGLOKAL SAMVERKAN

 

KRAFTSPELET SETT UTIFRÅN HELA GLOBENS SYNVINKEL

 

KRAFTSPELET SETT UTIFRÅN GÖTEBORGS SYNVINKEL

VIT PIL =....... KRAFTER FRÅN DEN LOKALA DELEN AV
.....................
JORDEN OCH DESS ATMOSFÄR.

BLÅ PIL= ........UT- OCH INGÅENDE GLOBALA KRAFTER.

LJUSBLÅ PIL = UNIVERSALA - GLOBALA KRAFTER.
......................DVS KRAFTER SOM DIREKT FÖRDELAS.

GUL PIL =....... IN-OCH UTGÅENDE UNIVERSALA KRAFTER.

 


KRAFTSPELET SETT UTIFRÅN HEDENS SYNVINKEL

 

 

SEKTIONER GENOM TORNET

Referat forts.
Tornets inre har utformats så, att det på olika sätt kan synliggöra kraftspelet i anläggningen.

Vid speciella tillfällen kan man tänka sig spektakulära uppvisningar.


KRAFTER FRÅN OVAN...
......


KRAFTER UNDERIFRÅNMÖTANDE KRAFTER

 

MEDVERKANDE KRAFTER SKALL VARA I BALANS,
MEN ÄVEN VERKA ÅT SAMMA HÅLL.

Varför detta betraktelsesätt?

Det nu förhärskande globala förhållningssättet utan "sans och måtta" styrt av finansmarknaden innebär ständiga katastrofer, gigantiska orättvisor och ett avståndstagande till mångfalden.

Genom att i första hand utveckla varje del av jorden efter de lokala förhållandena och skapa balans mellan krafterna erhålls en mångfald typer av samhällen så att alla kan finna en plats för "det goda livet".

Dvs. ett omvänt resonemang mot dagens tro att det finns ett enda "gott liv" som alla måste anpassa sig till.

Idag bor 50% av jordens befolkning i städer. Inom en snar framtid räknar man med att 75 % bor i städer.

Med en anläggning som Heden kan det, med medborgarnas hjälp, finnas möjligheter att ta reda på om detta också är ett villkor för Göteborgsregionen. Det kanske finns lösningar för våra förorter så att dekan leva vidare i välmåga.


Nästa!
.................

© Arne Person.

___________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet
................ Här är du!
planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!..............................Nästa!