MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

PLANER

.........o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

...
.....................................................................MARKPLAN..

 

.


.......................................................PLAN 1 TRAPPA NED

.

 

......................................................PLAN 2 TRAPPOR NED

.

.
..........................PLAN 3 TRAPPOR NED

.

.......................... .PLAN 4 TRAPPOR NED

...............................dagvattenreservoar

 

Referat
På senare tid har det blivit allt vanligare med översvämningar i centrala stan. Enligt forskarna är det stor risk för än högre vattenstånd framöver.
Anläggningen som till stora delar ligger under marknivå planeras för detta genom att bygga in en säkerhets- reservoar under hela området för överflödigt dagvatten. Anläggningens pumpstation tar sedan vara på vattnet så att det kommer till gagn för anläggningen.

Reservoaren dimensioneras även för viss mängd översvämningsvatten ifrån city.

 

.................. .....Exempel på innehåll

 

Möteslokaler:
Fysisk hälsa: Bollspel,gym,dans,simning,motion,rehabilitering
Psykisk hälsa: Alla former av hjärngymnastik.
Sociala funktioner: Livskunskap, äldreomsorg, barnomsorg
Mental träning:
Arbetsförmedling: För alla nya verksamheter inom "Heden".
Omvärldsanalys: Göteborg i sitt sammanhang
Stadskunskap: Stadsingredienser, upplevelsekunskap
Gastronomi: Skolkök och serveringar
Miljökunskap: Nu och i framtiden
Marknaden: Finansiärer, konkurrenskunskap, ekonomier
Medborgarservice: Hemtjänst,äldreboende, anhörigstöd,
Medborgarservice:förstahjälpen, advokatjour m m
Utställningsenhet: För utställningar på Heden och utanför
Experimentverkstäder: För alla kategorier medverkande.
Banker: Såväl "vanliga" som experimentbanker
Forskning o utveckling:
Internetkaféer:
Modellverkstäder:
Konferenslokaler:
Badanläggning:
Styrenheter: Projekt och processkapare, nätverk
Sambandscentral: Omvärlden
Konstanalys: Vårt undermedvetna. Tillämpningar
Gallerier:
Musikstudios:
Barnkrubbor:
Djurdagis:
Terapirum:
Läs- och laboratorierum:
Essentiella företeelser: Tillämpningar
Lanseringar: Resultatens spridning
Hem och Hushåll:
Uppföljning: Dokumentationer och konsekvensutredningar
Kraftspelet: Se till att krafterna t ex inte släcker ut varandra.
Butiker: Produkter som har anknytning till verksamheterna.
Ekonomiavdelning:
Bil- o cykelparkeringar:
Service och underhållsenhet:
Vattenreningsverk: Rening, Pumstation
Vattenbuffert: vattenreservoar
Skolor: Gymnasieskola, universitets och högskolessektioner
Skolo: För nya yrken inom anläggningen och processkonst
Hotell: För kurs, projekt och processdeltagare
Fastighetsskötsel:

 

 

Nästa!

_________________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2


.........................

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer ........................ Här är du!
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!........................Nästa!

© Arne Person.