MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-
NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET

INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person


KONST, SKISSER & ALTERNATIV


"TÄT STAD"


TORNETS TRANSPARANGS MEDGER SKIFTANDE UTRYCK
I TAKT MED KRAFTFÖRÄNDRINGARNA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Processkonst 

 

 

 

 

De olika planen inreds
så att solljuset når in
till gårdens alla våningsplan.
Elbelysning från eget kraftverk lyser upp Tornet nattetid.

 


TORNRUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

.,....,.....--......INSTALLATION I ANSLUTNING TILL VALLGRAVEN.


SKISS TILL GÅNG- O CYKELVÄG "KRAFTSAMVERKAN"

 


GÅNG-OCH CYKELSTRÅK 2008

 

 

 

....
......KVÄLLSEVENEMANG KRING DAMMEN 

 

...
ÖPPNA FORMER FRÅN HEDEN........


TORNSTUDIE


TORNSTUDIE


SKISS: DET OFULLBORDADE TORNET
..........Tornet förändras kontinuerligt.
..........

 

 


SKISS: DET GRÖNA TORNET

 

 

 

 

DE FEM KRAFTERNA
ÖVERSIKTSPLANENS TRE KRAFTER SVÄVANDE I BALANS KRING RÄTTESNÖRET, KONSTEN OCH QUINTA ESSENTIA (FANTASIN OCH SANNINGEN).


FRÅN TORNETS FOAJÉ
"DE TRE KRAFTERNA"SKISS: NATTBELYST TORNBYGGNAD

 


TORNSTUDIER

 


NATTSTUDIE AV TORNET

 

 

 


DE FEM PLATTFORMARNA OCH TORNET

.........
SOLNEDBÅNGg........................................DE FEM KRAFTERNA

 

 

FÖRSLAG 1 b


Tornet förläggs över gång-och cykelvägen i nivå med Vasagatan
med plattformarna runt om . Den övriga delen indelas i kvarter
omgivna av " kanaler". Taken används som i förslag 1 för idrotts-
och utställningsändamål och Trädgårdsföreningen ingår.
 

..................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Nästa!

 

 

_________________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

.........

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser ................. Här är du!
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!..................................Nästa!

© Arne Person.