LÄNKAR

medborgarkraften.com

Konsekvens-
beskrivningar

Balanserad KB

SKB

EKB

MKB

Ekonomiska
frizoner

BID

Valutor

Processkonst nr 1

PDF-filer

Anteckningar från en heldagsseminarium den 12 mars 2007
som arrangerades av FoU i Väst GR och GR Planering

Från fysisk planering till samhällsplanering
-hur tillvarata kommunens samlade kunskap?

Läs pdf-dokumentet!

samt Sören-manus

 

 

 

R 14 mars 2007


Plattformar för respektive krafter

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-
NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET

INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg4 2009 .© Arne Person


KONSEKVENSBESKRIVNINGAR


Enligt Rio-deklarationens 27 principer som Sverige skrivit under, framgår bland annat att

Princip 1: " i strävan mot en hållbar utveckling står .................människan i centrum".
Princip 11: "staten ska anta effektiva miljölagar".Staten har lagstiftat om
miljökonsekvensbeskrivningar i PBL och miljöbalken.


Av tillgängligt material på Internet framgår att denna lagstiftning inte är tillräckligt effektiv för att uppfylla Rio-deklarationens principer.

Verklighetens arbetslöshet, segregation, utanförskap och ohälsa bekräftar experternas kritik.

Så som miljökonsekvensbeskrivningarna används
i Sverige kommer såväl den ekonomiska som den sociala dimensionen i kläm.

För att komma tillrätta med problemen måste lagstiftning om såväl en ekonomisk som en social konsekvensbeskrivning ske som komplement till miljökonsekvensbeskrivningen i strävan mot en
hållbar utveckling där människan står i centrum.

 

...........
...............................................IDAG

.......................utgår samhällsplaneringen från
...................enbart en miljökonsekvensbeskrivning.

......Konsekvensen blir därmed att den sociala kraften inte får
......något stöd av någon konsekvensbeskrivning och får svårt
..att hävda sig gentemot Marknaden och den växande Miljökraften.

................................

I Göteborgsregionens arbete med uthållig tillväxt, som i sin tur utgår från Vision Västra Götaland - det goda livet - anges som förutsättning för hållbar utveckling att den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen utvecklas gemensamt.

Det handlar att tvärsektoriellt öka kunskaperna och inte minst att lyfta fram de sociala aspekterna av hållbar utveckling.

I planeringssammanhang har miljöperspektivet miljöbalken att luta sig emot och den fysiska planeringen bygglagen (PBL).
Den sociala planeringen har inget sådant stöd.

.......Slutsats:
.......Lagstiftningen om konsekvensbeskrivningar
.......måste fördjupas så att förutsättningar för
.......hållbar samhällsutveckling skapas i enlighet
.......med Rio-deklarationens principer.

 

............Balanserade konsekvensbeskrivningar
................för hållbar samhällsutveckling

...........

.........Ger förstärkta krafter i samverkan

 Efter att konsekvens-beskrivningarna tagits
fram inom respektive byggnader balanseras
de i Tornet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

.,....,.....--
ÖPPNA FORMER FRÅN HEDEN........


TORNSTUDIE

 

..............................................................................................Nästa!
SKISS: NATTBELYST TORNBYGGNAD

 


 

Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

.........

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser .................
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!


 

SYNPUNKTER!.................................Nästa!

© Arne Person.