..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...... ... ... INVANDRARFÖRENINGAR I V G- REGIONEN

..........::::::
....
................HEDEN
.........Möjligheternas hed

........... .............Pprocesskonstverk
. av Arne Person 2008
...

............... ............Följ med!

 

Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Bli delaktig!

 

INVANDRARFÖRENINGAR I V G- REGIONEN

KULTUR

Angereds Teater
Triörgatan 1, 424 65 Angered
Information: 031-331 54 08
E-post: info@angeredsteater.se

Fri film
Exilfilmfestivalen
Box 8003, 421 08 VÄSTRA FRÖLUNDA
Tel/fax: +46-31-14 54 47
E-post: exile.filmfestival@usa.net

ANTIRASISM

Anti-diskrimineringsbyrån i Göteborg
c/o Mångkulturella folkhögskolan
Box 93, 424 23 Angered
Besöksadress: Södra Hamngatan 19, Göteborg
Tel: 031 331 50 66

Hammarkullekarnevalen
Karnevalskommittén, Bredfjällsgatan 28, 424 35 Angered
Tel: 031-3309640. Fax: 031-3309646
E-post: info@hammarkullekarnevalen.com

Anti-diskrimineringsbyrån i Vänersborg
Integrationsforum i Vänersborg
Teatergatan 9, 3tr
462 33 Vänersborg
Tel: 0521-69 656
E-post: integrationsforum.vn@telia.com

FRIVILLIGORGANISATIONER

Amnesty International
Svenska sektionen
Besöksadress: Sveavägen 163 2 tr. Stockholm
Postadress: Box 234 00, 104 35 Stockholm
Telefon: 08 - 729 02 00. Fax: 08 - 34 16 08
E-post: info@amnesty.se

Asylkommittén i Göteborg
Box 2233, 403 14 GÖTEBORG
tel 031-13 98 97

Göteborgs initiativet
Post och besökadress:Näverlursgatan 32
Tel 031 -701 20 80, Fax: 031-701 20 99
E-post:hela@initiativet.nu
En sammanslutning av olika intresseorganisationer, tidigare Göteborgs flyktinghjälp


Immigrant-institutet
Katrinedalsgatan 43, 540 51 Borås
Tel. 033-13 60 70, Fax 033-13 60 75
E-post: migrant@immi.se
Immigrant-institutet är ett centrum för dokumentation om flyktingar. Biblioteket samlar rapporter och skrifter som berör flyktingar i Sverige och i världen. Information till flyktingar främst via Immigrant-institutets internetportal.

Ingen människa är illegal
Box 547, 581 07 Linköping
linkoping@ingenillegal.org


Avdelningar:
uppsala@ingenillegal.org, Tfn: 0739 - 37 97 02
stockholm@ingenillegal.org, goteborg@ingenillegal.org
MOMO - Stödverksamhet för gömda flyktingar, email: momo@ingenillegal.org, Tfn: 0737 - 13 65 81

MigrationsCentrum
Bräcke Diakonal Utveckling
Box 21062, 418 04 Göteborg
Besök: Bräcke Östergårdsgatan, Kursgården byggnad 03
Telefon: 031 - 50 27 11
e-post: katarina.mlekov@bracke.goteborg.se

STOCKHOLM

Stiftelsen Röda Korsets center för torterade flyktingar
Göta Ark 180, 118 72 STOCKHOLM
Kontaktperson: Rigmor Gillberg
Tel: (+46) 08-772 19 80, Fax: (+46) 08-772 19 97
Besöksadress: Medborgarplatsen 25

ÖVRIGA FÖRENINGAR

RIB (Riksförbundet för personer som arbetar med integrationsbefrämjande verksamhet
Postadress:
Näringsliv & Arbetsmarknad
Att: Torbjörn Hedhammer
Box 1222
351 12 Växjö
Tel 0470-413 55
E-post: torbjorn.hedhammer@kommun.vaxjo.se

Samverkansorganisationer

LSI
Landsrådet för Sveriges invandrarorganisationer
Postadress:
c/o IRF, Katrinedalsgatan 43
504 51 BORÅS
Org. nr: 864501-3908
lsi@immi.se

SIOS
Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Bellmansgatan 15
118 47 STOCKHOLM
Tel 08-556 933 60
Org. nr: 802014-5242
E-post: kansli@sios.org

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

_________________________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

 

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

 

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida ......................
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar..........
Här är du!
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.