eXTReMe Tracker

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
..................................................................... ......

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-
NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET

INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

ANALYS AV EMBRYON; STEG 1
Resultat:

Förslag 1 grundas bland annat på den analys som gjordes av de 10 embryon som togs
fram under steg 1.

Inget av dessa har sådan kvalitet att det ensamt kan ligga till grund för en fortsatt utveckling. Däremot ger en kombination av några utvalda en tillräcklig substans för att utvecklas i steg 2.

Utvalda embryon! nr 3, nr 6 och nr 8 som stomme med valda delar av nr 1, nr 4, och nr 7 .


nr 3 : utgör del av stommen

De flesta tycks vara överens om att översiktsplanens tre krafter inte räcker.
Det erfordras kompletterande krafter som konst och Quinta essentia för att ge full kraft.
Hela göteborgsregionen bör ingå. Det skall vara en lokal plattform. Den av storstäderna önskade gemensamma plattformen för stadsplanering i Sverige bör inte ligga på Heden.


nr 6 : utgör del av stommen

Stadsdelarnas stad värnas och Heden blir gemensam plattform för de båda planeringssätten och utställningsplats med den sociala delen i centrum.
Alla i regionen blir delaktiga.

nr 8 : utgör del av stommen

"Odling! av framtidsstaden. Internationell erfarenhet. Experimentverkstad.
Visualiseringstekniken används. Trädgårdsföreningen ingår. Området skall fungera till Göteborgs 400-års jubileum.

nr 1 : delvis
Hänsyn tas till göteborgarnas önskan om att nuvarande idrottsverksamheter som fotboll består.
Gång- och cykelvägen över Heden förbättras.

nr 4 :delvis
BID förfarandet tillämpas med kommunens hjälp.
(def. och tillämpning läs under sida situationsplan under förslag 1)


nr 7 : delvis

Internationell erfarenhet av urban planering och forskning utnyttjas, men plattformen skall ses som en "uniglokal"( universal +global +lokal) sådan. Den skall ha kraft för eget skapande och för lokal anpassning utan att behöva plagiera omvärlden.

Nästa!

FÖRSLAG 1 GINNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon ...................... Här är du!
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!.............................................Nästa!