MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA
.......................................................................FÖREGÅENDE............NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid
Ett processkonstverk (PK22+23) steg2 2008 .© Arne Person

HEDENOMRÅDET!
::::::
Ett processkonstverk (PK22 + 23) ..av Arne Person från år 2008
.

.
Referat
av en fingerad guidad tur år 2020!
Med länkar till fördjupad information.
............ ...........................

Göteborg skall år 2021 fira sitt 400-årsminne av dess grundande. Under samma år skall förhoppningsvis stan också stå som årets kulturhuvudstad.

Redan 2008 fanns tankar om att ansöka om Göteborg som kulturhuvudstad. Politikerna tyckte att man inte hade så mycket att visa upp, så man sköt på det med förhoppning om att något unikt skulle kunna genomföras inför 400-årsjubileet.
Göteborg som kulturhuvudstad

År 2008 var man på stadsbyggnadskontoret i full gång med planeringen utmed älvstränderna. Södra älvstranden
Begreppet Centrala älvstaden myntades.
Koncentrationen av allas blickar mot älvstränderna riskerade att få området kring Heden dvs Avenyn och Evenemangsstråket att hamna i bakvattnet.
Heden älskad och hatad under decennier hade återigen blivit högaktuell. Kommunen bestämde sig för att arbeta fram en ny detaljplan för området för att få det uthålligt.
Heden

Stadsbyggnadsdirektören vädjar om bl a medborgarnas hjälp att finna lösningar för Heden.

Medborgarorganisationerna då, år 2008, var få och ostrukturerade.
Processkonsten hade ännu inte blivit spridd.
Processkonst

Frågan blev: Hur skall en stad och ett stadsliv gestaltas för att kunna svara mot kraven på hållbar utveckling? En stad där stadsinvånarna kan leva ett socialt och ekonomiskt gott
liv utan att använda större resurser än vad jorden tål på
lång sikt.
.
Den hållbara staden

En annan fråga blev: Kan Heden eller Hedenområdet planeras utan att man ser till helheten? Göteborgs framtid

Frihamnen varifrån den guidade turen börjar har blivit Göteborgs nya hjärta. Men hjärnan bakom det hela ligger på Heden.

Vi tar en av stans nya färjor via Vallgraven till Trädgårdsföreningen, som blivit entréområde till Heden.

NÄSTA!

.Till nästa Göteborgs 400-årsjubileumu

Till början Förslag 1

_________________________________________________

.. ... .. ..Göteborgs 400-årsjubileum
. .......Heden som jubileumsområde
. .......processkonstverk 25 steg1

........... --resonemanget om jubileet när ....... ...............processkonstverket nr 22 startade år 2008

...............Inledning

...............PK 25
::::::
{1 ..............Omgående åtgärder

{1 ............}Stadskansliets tjänsteutlåtande

{1 ............}S2020

......... .....Brev

......... .....Förslag till debattartikel

...............Aktörerna

...............Demokrati

...............Läs först

...............Steg 1 Åtgärder

...............Steg 2 Ätgärder

...............Steg 2 Åtgärd 7

...............Stadsdelskartor start

...............Hållbr utveckling

...............Röster från stadens gator

{1 ...........}Övrigt om Göteborgsjubileet


............ .............Pprocesskonstverk . av Arne Person 2009...

............... ..........

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

...........................................

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet .............................. Här är du!
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!.............................. .NÄSTA!

..............................Till nästa Göteborgs 400-årsjubileumum

.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker