.........START


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
HÄLSA

cccccccccccc

bakgrund

HÄLSA

Strategidagen 2010: Samhällsbyggnadssektorns betydelse för folkhälsan

Ur inbjudan!

Den byggda miljön är viktig för människors hälsa och välbefinnande. Förutsättningar för en sund livsstil är en angelägenhet för oss alla men folkhälsan är också starkt kopplad till sociala och samhällsekonomiska frågor. Nu samlar vi folkhälsoforskare och samhällsbyggnadssektorns aktörer för att diskutera hur folkhälsofrågorna bättre kan integreras i planering och byggande.

Årets Strategidag arrangeras av CMB i samarbete med Folkhälsoinstitutet och White Arkitekter inom ramen för Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad. Med hjälp av aktuell forskning och goda exempel belyser vi vad vi tillsammans kan göra för att bidra till bättre folkhälsa. Välkommen den 6 oktober!

Tid: Onsdagen den 6 oktober - heldag (exakta tider annonseras senare)

Plats: Chalmers, Göteborg

Anmälan: Antalet platser är begränsat, anmäl dig så snart som möjligt via länken ovan!

Upplysningar: Per-Erik Josephson, per-erik.josephson@chalmers.se eller 031 - 772 54 94

Seminariet är avgiftsfritt. Sprid gärna denna information!

Centrum för Management i Byggsektorn

CMB arbetar för bättre ledarskap inom samhällsbyggnadssektorn. Våra verktyg är undervisning, forskning och debatt. I nära samarbete med sektorns aktörer gör vi svenskt byggande bättre. Besök oss gärna på www.chalmers.se/cmb eller kontakta Per-Erik Josephson för mer information.


Ur GP-artikel 2008 06 23
Västra Götaland halkar efter svensk hälsotrend
Svenskarna blir allt friskare- men Västra Götaland lyckas inte lika bra med att minska ohälsan.

Försäkringskassans nya siffror visar en rekordsnabb minskning av ohälsotalet, men i Västra Götaland går det betydligt trögare.
Ohälsotalet för hela landet var i maj 37,3 dagar.
I Västra Götaland 38,5 dagar.
I Stockholm 31,7 dagar.
I Skåne 36,3 dagar.

Ohälsotalet var högst år 2003, då det var 43,5 dagar

Stig Orustfjord tror att en del av skillnaderna hänger samman med hur sjukvården fungerar.

Bland försäkringskassans personal i Västra Götaland finns ett missnöje med vårdköerna i regionen.

______________________________________________
Ur Hälsa i Direktpress Göteborg 2008-06-15

Inspireras av friska folk
av Annika Hällquist/PM

På ön Okinawa finns det osedvanligt många 100-åringar. Varför? Gener , miljö och lugnare livsstil är några av orsakerna, men en stor del av förklaringen finns också på tallriken.

Författaren Slly Beare beskriver i boken "The antiageing diet" Okinawa-folkets och fyra andra långlivade och friska folkslags vanor.

Inte förvånande finns dessa människor i Asien och vid Medelhavet som av forskningsvärlden anses ha världens nyttigaste mat.

Gemensamt för de fem folkslagen är näringsrik mat som är mager och utan tomma kalorier.

Träningstrender för både kropp och själ
av Anna Holmquist/PM

På åttiotalet var bodybuilding stort. Årtiondet senare hette trenden fitness. Nu är det dags för en ny träningsera som vänder sig till en ännu bredare målgrupp och fokuserar på hela kroppen.

Nu strävas det att gå från det klassiska gymtänket till ett Wellnesstänk.

Anläggningarna kallas numera för träningscenter snarare än för gym. Tanken är att bredda målgruppen som känner sig lockade av träning.

De starkaste trenderna är träning som riktar in sig både på kropp och själ. Ofta inkorporeras kampsportmoment i den vanliga träningen på träningsceners.

Målet är en stark själ i en stark kropp.

Några av de hetaste trenderna just nu när det gäller body & mind-träning.

Capoeira
Musiken är viktig.
Träningsformen innehåller många akrobatiska rörelser där man går på händer, böjer sig djupt ner och sveper låga slag och sparkar över den man tränar med. Träningsformen påminner om karate.
ursprunget kommer från Brasilien.

Poweryoga
En mer fysisk variant av yoga. Större fokus läggs på smidighet och styrka.

Seital
Träningsformen är alldeles färsk i Sverige. Förespråkarna för träningsformen talar sig varma om syftet att stärka utövarens KI dvs livskraft.
Effektiv stretching av muskelgrupper som stillasittande personer ofta blir stela i.

Zenergy
Med kontrollerad andning och precisa rörelser blandas kunskaper från japansk svärdteknik, karate och zenmeditation genom rörelse.
Det hela påminner om långsamt utförd karate i kombination med yoga.

Bosu
Träningsredskapet är en stor boll som delats på mitten. Den
runda fjädrande ovansidan är perfekt att öva balansen på.
--------------------------------------

Body/mind
Fördelar:
• Bygger upp din mentala styrka
• Gör dig målinriktad och fokuserad
• Du får bättre koncentration
• Mångsidig träning
• Förbättrar både din kondition, styrka och smidighet
• Går att träna i grupp eller ensam
• Funkar att träna var som helst, ute eller inne

Källa: Träningsguiden

Till hälsa i MKB

Till Kultur!

Åter startsidan!

Åter Nyheter!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............