.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

SOCIAL o SOCIALPSYKOLOGI

cccccccccccc


Tetrahedron vid Bananpiren

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

SOCIAL o SOCIALPSYKOLOGI

BEGREPPET MEDBORGARKRAFT I GÖTEBORGS ÖVERSIKTSPLANERING BENÄMNS OFTA MED ORDEN
" DEN SOCIALA DIMENSIONEN"

Denna skall vara i balans med den ekonomiska dimensionen och den ekologiska dimensionen.

Hur skall detta kunna åstadkommas?
Denna fråga ställdes i samband med samrådet inför införandet av begreppet medborgarkraft i översiktsplanen. Ingen har ännu kunnat ge ett svar.
KOMMER DETTA PROCESSKONSTVERK ATT LYCKAS MED DETTA?

Hur definieras ordet "social"?

Enligt Wikipedia har "social" flera betydelser:

• Något eller någon som har med samhället att göra.

• Någon med utåtriktad och glad personlighet som är pratsam och har lätt att få vänner.

• Samhällsbildande: att verka i en given kultur för att förstärka gruppens samlevnadsvillkor och överlevnadsmöjligheter.

Ordet kommer från latinets socialis, socius (deltagare, bundsförvant).

Vad är socialpsykologi?
Ur R. B. Zajonc Experimentell socialpsykologi.

Det vetenskapliga kunskapsområdet har inga skarpa och fasta gränser.

Psykologin olika områden sysslar alla med analys av beteende.
T ex inlärning, perception eller motivation.

Socialpsykologi handlar om beteendets beroende rsspektive ömsesidiga beroende bland individer.

Socialpsykologin är inte någon sorts "skola" eller riktning inom psykologin. Den är en bestämd avgränsad gren av psykologin.HUR FÅR VI BALANS MELLAN KRAFTERNA?

 


Till Människans hjärna!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............