.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID
Förstasidan!

Nyurbanism

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet


Nyurbanism
Från Wikipedia

New Urbanism är en typ av stadsplanering. Begreppet används främst i USA. Kännetecken för New Urbanism är en stad i liten skala, med ett tätt vägnät och stora möjligheter till att röra sig i staden med cykel eller till fots. Staden ska erbjuda olika typ av näringslivsverksamhet, bebyggelse och utbildningsmöjligheter för människor av olika ekonomiska och kulturella förutsättningar. Syftet är att öka den sociala hållbarheten och standarden genom att öka kontaktmöjligheten mellan stadens invånare och styra marknaden för huspriser och möjligheter till småföretag att etablera. New Urbanism är känt för sin enhetliga arkitektur hos städernas byggnader och har oftast kritiserats för att vara alltför hårt styrande över utformning och utsmyckning av villor och trädgårdar.

Kända amerikanska städer som byggts delvis eller helt enligt New Urbanisms principer är Celebration, Florida, Seaside, Florida och vissa förorter runt Washington DC. I filmen "The Truman Show", regisserad av Peter Weir, utspelar sig historien i just staden Seaside, och filmen ses som kritik riktad till just stadsplaneringsmetoden New Urbanism för att vara tillbakasträvande och fostrande.

New Urbanism uppmuntrar ofta till att utnyttja moderna tekniska lösningar. Exempel på detta är staden Celebrations små elbilar som används inne i staden som ett alternativ till vanliga bilar. Celebration har också ett intranät för stadens invånare.

Föreningen för New Urbanism (The Congress of New Urbanism) håller en uppdaterad sida om stadsplaneringsmetoden där mer information kan sökas: www.cnu.org.

Bostadsområdet Jakriborg i Hjärup anses vara ett svenskt exempel på New Urbanism.

Se Stadskultur. En blogg om bl.a New Urbanism i Sverige.

Till Brottslighet!

Tillbaka till Götebors framtid index!

Bengt Brulde http://hum.gu.se/institutioner/filosofi/personal/bengt-brulde

Bengt Brulde personlig hemsida
http://maya.phil.gu.se/bengt/

Mental Kraft
http://www.mentalkraftab.se/

What is the definition of happiness anyway?
http://www.thehappyguy.com/definition-of-happiness.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............