Till kulturplattformen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

KULTURHUVUDSTAD

 

 

 

 

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

KULTURHUVUDSTAD

ENLIGT EN ARTIKEL I GP 2008-06-28
VILL GÖTEBORG & CO VÄNTA MED ANSÖKAN
OM KULTURHUVUDSTAD TILL 2021

Det var meningen att ansöka om kulturhuvudstad 2014. Göteborg & Co har ändrat inställning: Deras förslag till kommunstyrelsen är att vänta. Man måste ha hela stan med sig i ett sådant beslut, och nu börjar tiden bli knapp säger Leif Nilsson, vice vd på Göteborg & co. Den 31 oktober ska de formella ansökningarna vara inlämnade.
Cecilia Wigström och Cecilia Malmström som var de som tog initiativet till en göteborgsk ansökan är besvikna.

Leif Nilsson menar att det inte räcker att visa upp det man har, man måste kunna skapa nytt för att konkurrera.

Ansökan kostar 50 miljoner kronor och genomförandet mellan 300 och 400 miljoner kronor. Som läget är nu bedömer Göteborg & Co att det är bättre att satsa på Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Läs mer om ansökan!

__________________________________________________

SKISSFÖRSLAG INFÖR 400-ÅRS JUBILEUM 2021

Tema: Medborgarkraften och Göteborgskulturen från KarlIX:s stad till årets stad 2021.

Planområden:
Färjenäs + Klippan+ Älven med stränder + Vallgraven + Trädgårdsföreningen och Heden (se skissen) + Svenska Mässan + Liseberg med linbana till Näckrosdammen + Götaplatsen + Lorensbergsparken.

Till Heden!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............