.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

KRAFTER
Nobelpriset 2008

cccccccccccc


Tetrahedron vid Bananpiren

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

KRAFTER
Nobelpriset 2008

Ur GP-artikel 2008-10-08 av CG Claesson Referat AP
Prisas för upptäckter om ursmällen

Symmetribrott. Det är ämnet för Nobelpriset i fysik 2008. Bakom det kryptiska ordet ligger fenomen som gör, att vår värld existerar.
De symmetribrott som det
handlar om äger rum bland materiens minsta byggstenar. Den viktigaste följden av ett av dessa symmetribrott är att vi och vår värld över huvud taget existerar.
Utan symmetribrott hade den materia och antimateria som bildades vid ursmällen - big bang för kanske 20 miljarder år sedan förintat varandra och bara lämnat snabbt förklingande strålning efter sig. Men ett symmetribrott bland elementarpartiklarna ledde till, att det ur ursmällens glödheta massa bildades lite fler materiepartikar än antimateriepartiklar. En på tio miljarder kanske, men fullt tillräckligt. Den till synes ringa övervikten hjälpte till att bilda ett helt universum med galaxer, stjärnor, planeter och oss människor.

Det behövs förmodligen fler förklaringar. Men då måste man gå utöver den teori vi har i dag för materien och naturens fyra grundläggande krafter.
(Det finns fyra grundläggande krafter i universum: De elektromagnetiska, svaga och starka krafterna samt gravitation.)

Det förklarar något som på fackspråk kallas för spontana symetribrott. Man skulle kunna likna ett sådant symmetribrott med tillståndet i en magnet, som är ett symmetribrott i sig. I magneten är atomerna ordnade på ett och samma sätt så, att magnetism uppstår. Det är ett brott mot symmetrin i ett vanligt järnstycke där ingen speciell i ordning hos atomerna dominerar.

Att partiklar har massa ainses också vara ett spontant symmetribrott. Massa förmedlas av ett så kallat Higgsfält, enligt de nuvarande teorierna. Från början var det symmetriskt och ingen partikel hade massa precis som ett normalt järnstycke med symmetri mellan atomernas ordning inte är magnetiskt. Sedan hände något med fältet. De blev osymmetriskt och elementarpartiklarna fick massa om än i mycket varierande doser.

I den nya stora partikelacceleratorn LHC vid Cern i Geneve ska man snart åstadkomma mycket kraftiga partikelkrockar. I den soppa av nya partiklar som då bildas, räknar forskarna med att hitta Higgspartikeln.

Pristagarna är: Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi och Toshihde Maskawa

Till Arkitektur!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............