.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

KRAFTER

cccccccccccc


Tetrahedron vid Bananpiren

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

KRAFTER

"De fem krafterna i samverkan"
medborgarkraft - bärkraft - konkurrenskraft - konst - quinta essentia

De fyra fundamentala naturkrafterna är enligt expertisen Gravitation, Svag Kärnkraft, Stark Kärnkraft och elektromagnetisk kraft.
Kraftbärarna är gluon, foton, boson och graviton.

Det är en enorm skillnad mellan styrkan hos de olika krafterna.
Det är svårt att få alla fyra krafterna bakom ett enda ramverk.

Det kan vara så med kommunens tre kraftbegrepp i ÖPXX. Men även med de "fem krafterna" ovan. Om stadsplaneringen i kommunen skall ledas av kraftsamverkan är det oansvarigt att inte pröva dess effekter.
Vi vet att medborgarkraften hittills visat sig vara den svagaste. Som gravitationen bland naturkrafterna. Men den har säkert hittills dolda starka sidor likaväl som de övriga har sina svaga sidor.

Även om en balans mellan dem aldrig kan uppnås borde kraftspelen dem emellan ge upphov till nya embryon väl värda att utveckla i processen för ett ständigt hållbart samhälle.

Som utgångspunkt föreslås de fem krafterna representeras i omvänd ordning till dess styrka för balansens skull.

Omgående bör embryonala processer för stans omedelbara utbyggnad etableras.
Detsamma gäller verksamheter för folkhälsan, miljön och för finansieringen.

Idén är att med utgångspunkt från djupaste alvar skapa en anläggning som attraherar och stimulerar alla. En anläggning mitt emellan Avenyn och Evenemangsstråket.


Exempel på innehåll:

Möteslokaler:
Fysisk hälsa: Bollspel,gym,dans,simning,motion,rehabilitering
Psykisk hälsa: Alla former av hjärngymnastik.
Sociala funktioner: Livskunskap, äldreomsorg, barnomsorg
Arbetsförmedling:
Omvärldsanalys: Göteborg i sitt sammanhang
Stadskunskap: Stadsingredienser, upplevelsekunskap
Gastronomi: Skolkök och serveringar
Miljökunskap: Nu och i framtiden
Marknaden: Finansiärer, konkurrenskunskap, ekonomier
Utställningsenhet: För utställningar på Heden och utanför
Experimentverkstäder: För alla kategorier medverkande.
Banker:Såväl "vanliga" som experimentbanker
Forskning o utveckling:
Internetkaféer:
Modellverkstäder:
Konferenslokaler:
Badanläggning:
Styrenheter: Projekt och processkapare, nätverk
Sambandscentral: Omvärlden
Konstanalys: Vårt undermedvetna. Tillämpningar
Gallerier:
Musikstudios:
Barnkrubbor:
Djurdagis:
Terapirum:
Läs- och laboratorierum:
Essentiella företeelser: Tillämpningar
Lanseringar: Resultatens spridning
Hem och Hushåll:
Uppföljning:Dokumentationer och konsekvensutredningar
Kraftspelet: Se till att krafterna t ex inte släcker ut varandra.
Butiker: Produkter som har anknytning till verksamheterna.
Ekonomiavdelning:
Bil- o cykelparkeringar:
Service och underhållsenhet:

Hotell: För kurs, projekt och processdeltagare
Fastighetsskötsel:

Till Social o socialpsykologi!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............